0

DGE-moduler

PLO-E udbyder DGE-moduler (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse), som omhandler specifikke medicinske emner og udbydes som en del af den selvvalgte efteruddannelse. 

Modulerne består af en række patienthistorier, informationssektion, spørgsmål til diskussion i grupperne og en referenceliste. For at gennemføre modulerne skal én i gruppen have gennemgået et facilitatorkursus. Det sikrer, at I som gruppe får mest mulig læring ud af modulerne.

DGE-modulerne kan gennemføres i en DGE-gruppe, supervisionsgruppe eller lignende, hvor I mødes omkring jeres faglige udvikling.

Gruppen skal bestå af min. 5 personer. Vi anbefaler, at I er 5-10 læger om modulerne, da det faglige udbytte kan blive mindre, hvis I er for få eller for mange. Modulerne kan gennemføres på 3 timer.

For at I som gruppe kan gennemføre et DGE-modul, skal én i gruppen have taget en facilitatoruddannelse. Læs mere om facilitatoruddannelsen her.

Modulerne: 

Mangler du en gruppe eller en facilitator?

Er du interesseret i at gennemføre et DGE-modul, men mangler enten en facilitator eller en gruppe at gennemføre forløbet sammen med, kan du kontakte en efteruddannelsesvejleder i din region. Vejlederen kan hjælpe med at stille en facilitator til rådighed eller finde en gruppe som du kan deltage i. Du finder kontaktoplysninger på efteruddannelsesvejlederne her.

Tilskud
DGE modulerne er godkendt som tilskudsberettigede. Du kan søge og læse mere om tilskud her.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til praktiske forhold, tilmelding m.m. kontakt os på euf.plo@dadl.dk eller 3544 8498.

 

Film om gruppebaseret efteruddannelse 

Tilmelding
Prisen for et enkelt modul er 750 kr. pr. person som deltager i gruppen. Gruppens facilitator skal senest 14 dage inden forventet start, sende en mail til euf.plo@dadl.dk med informationer om:

  • Emne
  • Antal deltagere i forløbet
  • Forventet start- og slutdato for forløbet

Når PLO-E har oprettet gruppen, får facilitator tilsendt et tilmeldingslink. Dette skal straks videresendes til deltagerne i gruppen. Hver enkelt deltager følger det tilsendte link og betaler for sin deltagelse i forløbet. Facilitator vil modtage materialet pr. mail senest 1 uge inden start.