0

Eksterne udbyderes tilskudsberettigede kurser for praksispersonale

Her finder du en oversigt over eksterne udbyderes aktuelle refusionsberettigede kurser for praksispersonale. Listen er ordnet efter dato for kursernes gennemførelse. Når kurset er afholdt, så kan der søges om refusion. Du søger som læge refusion for dit personale ved at logge på din profil i refusionssystemet. Her finder du en knap, der hedder: ”Jeg ansøger for praksispersonale”. Du skal indtaste din medarbejders CPR nummer.

Der kan søges om refusion for praksispersonalets deltagelse i visse kurser, læs om reglerne her.

5 folkesygdomme på 5 timer – for praksispersonale - 29. september 2022, Nord-Kap, Aalborg

Den gravide i almen praksis - 5. oktober 2022, Nord-Kap, Aalborg

Stofskiftesygdom - Årskontroller i almenpraksis ved praksispersonalet - 10. oktober 2022, Nord-Kap,  Aalborg

Kvinder i overgangsalderen - 27. oktober 2022, Nord.Kap, Aalborg

Osteoporose - Årskontroller i almen praksis - 31. oktober 2022, Nord-Kap, Aalborg

Let lægen - 7. december 2022, Nord-Kap,  Aalborg