0

Facilitator-uddannelse

PLO-E udbyder en samlet uddannelse i facilitering på et 2-dages internat. Hensigten er, at man efter endt uddannelse kan facilitere i flere forskellige formater (klynger, SGE, DGE, undervisningsmøder i klinikken mm.).

På kursets første dag bliver man uddannet i generel facilitering. Denne dag er udviklet i samarbejde med KiAP med henblik på at kunne facilitere gode processer på bl.a. klyngemøderne. Dag 1 kan tages selvstændigt af deltagere, som kun ønsker denne del.  

På kursets anden dag er der fokus på facilitering af de forskellige gruppebaserede efteruddannelsestilbud, som PLO-E har udviklet. Her har man brug for en eller flere facilitatorer i gruppen for at gennemføre møderne. Det er generelt godt i både klynger og i de mindre SGE og DGE grupper, at mere end en person kan facilitere. Dels kan man skiftes, dels understøtter man facilitator bedre, hvis man selv kan teknikken. Dag 2 kan tages selvstændigt af deltagere, som kun ønsker denne del.

Efter internatet afholdes to 2-timers webinarer om teknik og pædagogik i forbindelse med virtuelle møder. Dette er frivilligt.

Uddannelsen erstatter de tidligere udbudte kurser i facilitering i PLO-E.

Dato
Onsdag den 2. og torsdag den 3. juni 2021 på Hotel Vejlefjord, Sanatorievej 26, 7140 Stouby

Webinar 1 for interesserede (Zoom-teknik) onsdag den 9. juni 2021 kl. 17-19
Webinar 2 for interesserede (Virtuel pædagogik) mandag den 14. juni 2021 kl. 17-19

Tilmeldingsfrist mandag den 2. april 2021 - tilmeld dig her

 

Tirsdag den 12. og onsdag den 13. oktober 2021 på Comwell Copenhagen Portside, Alexandriagade 1, 2150 Nordhavn

Webinar 1 for interesserede (Zoom-teknik) onsdag den 27. oktober 2021 kl. 17-19
Webinar 2 for interesserede (Virtuel pædagogik) mandag den 1. november 2021 kl. 17-19

Tilmeldingsfrist mandag den 16. august 2021 - tilmeld dig her

Pris og refusion

Kurset er gratis, og du kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste på kr. 4.000,- pr dagen samt få dækket dine transportudgifter (max. kr. 1.500,-). Beløbene trækkes ikke fra din efteruddannelseskonto i Fonden for Almen Praksis.

Har du spørgsmål til facilitatoruddannelsen, er du velkommen til at kontakte Michelle Rommerdahl på euf.plo@dadl.dk eller 35448498.