0

Facilitatorkursus (SGE)

For at en gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal et medlem af gruppen være i stand til at facilitere det. PLO-E udbyder derfor et 1-dags facilitatorkursus. Kurset er gratis, og du kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste på 4.500 kr. for dagen samt få dækket dine transportudgifter (max. 1.500 kr.). Beløbene trækkes IKKE fra din efteruddannelseskonto i Fonden for Almen Praksis.

At være facilitator er meget andet end at være gruppeleder. Som facilitator skal du understøtte læringen i gruppen gennem dit kendskab til gruppedynamik og læringsprocesser. Det er bl.a. det du lærer på kurset.

Det er muligt at søge merit for facilitatorkurset hvis du mener at du allerede besidder de nødvendige kompetencer for at gennemføre forløbet.

Tid & sted
Den 8. marts 2018 kl. 9-16 på Tivoli Hotel, København. Tilmeldingsfrist den 5. februar 2018. Tilmelding til kurset her

Den 9. marts 2018 kl. 9-16 på Hindsgavl Slot, Middelfart. Tilmeldingsfrist den 5. februar 2018. Tilmelding til kurset her.

Har du spørgsmål til facilitatorkurset, er du velkommen til at kontakte Emilie Bjerre, konsulent i PLO-E, på ebj.plo@dadl.dk.