0

Facilitatoruddannelsen

PLO-E udbyder en samlet uddannelse i facilitering på et 2-dages internat. Hensigten er, at man efter endt uddannelse kan facilitere i flere forskellige formater (klynger, SGE, DGE, KGE).

På kursets første dag bliver man uddannet i generel facilitering. Denne dag er udviklet i samarbejde med KiAP med henblik på at kunne facilitere gode processer på bl.a. klyngemøderne. 

På kursets anden dag er der fokus på facilitering af de forskellige gruppebaserede efteruddannelsestilbud, som PLO-E har udviklet. Her har man brug for en eller flere facilitatorer i gruppen for at gennemføre møderne. Det er generelt godt i både klynger og i de mindre SGE og DGE grupper, at mere end en person kan facilitere. Dels kan man skiftes, dels understøtter man facilitator bedre, hvis man selv kan teknikken. 

Uddannelsen erstatter de tidligere udbudte kurser i facilitering i PLO-E.

Kommende kurser i 2022

Hotel Vejlefjord - tirsdag d. 14. - onsdag d. 15. juni 2022 (fuldtegnet)

Comwell Copenhagen Portside - onsdag den 12.  - torsdag den 13. oktober

Kommende kurser i 2023

Hotel Koldingfjord: onsdag d. 26. - torsdag d. 27. april 2023

Hotel Scandic Strandpark: tirsdag d. 10. - onsdag d. 11. oktober 2023

Pris og tilskud
Kurset er gratis, og du kan få udbetalt efteruddannelseshonorar på kr. 4.500,- pr. dag samt få dækket dine transportudgifter (max. kr. 1.500,-).  Beløbene trækkes IKKE fra din konto i Fonden.

Har du spørgsmål til facilitatoruddannelsen, er du velkommen til at skrive til euf.plo@dadl.dk

 

Tilbud til dig, der allerede kan facilitere SGE

PLO-E har de sidste år udviklet flere nye formater til den gruppebaserede efteruddannelse. De hedder DGE-moduler (for læger) og KGE-moduler (for hele klinikken).

For at få lov at facilitere de nye formater skal man normalt deltage i et 2-dages kursus. Men da du tidligere har gennemgået SGE facilitatorkurset, kan du allerede de basale færdigheder. Det betyder, at du ved hjælp af et tillægskursus på en halv dag, kan blive godkendt til at facilitere DGE og KGE.

Kurset udbydes med begrænsede antal pladser følgende steder i 2022:

Den 21. april 2022 på Scandic Kolding. Tilmeldingsfristen var den 14. marts 2022 kl. 12.00.

Den 3. november 2022 kl. 14 - 18 på Comwell Køge Strand – læs mere og tilmeld dig her.

Pris og tilskud
Kurset er gratis, og du kan få udbetalt efteruddannelseshonorar på kr. 2.000 samt få dækket dine transportudgifter (max. kr. 1.500,-). 

Har du spørgsmål til tillægskurserne, er du velkommen til at skrive til euf.plo@dadl.dk