0

KGE-moduler

PLO-E tilbyder klinikkurser, som tager udgangspunkt i DGE-moduler (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse), men er tilpasset læring i praksis på tværs af faggrupper og med fokus på organisering af arbejdet, så læringen lettere kan overføres til en klinisk hverdag. 

Som noget nyt foregår en del af kurset før og efter den faglige del. I tiden før og efter skal klinikken identificere læringspunkter, og efterfølgende skal den nye viden omsættes til ændrede handlinger i praksis.

Et klinikkursus består af 3 dele:

  • Klinikken og dens ledelse forbereder sig på deltagelse ved at identificere læringspunkter.
  • Selve modulgennemgangen, hvor alle i klinikken deltager. Der arbejdes med cases og nyeste viden på området.
  • Implementering af de ændringer, der ønskes foretaget i form af en konkret handleplan.

For at I som klinik kan gennemføre et KGE-modul, skal én læge i klinikken have taget en facilitatoruddannelse. Læs mere om facilitatoruddannelsen her.

KGE modulerne kan gennemføres i klinikken med minimum 3 deltagere. Vi anbefaler, at I er 5-10. Er I flere, anbefaler vi, at I deler jer op i to grupper, hvis klinikken råder over to facilitatorer. Dette for at give tid nok til, at alle kan komme til orde og byde ind med egne tanker. Hvis I er færre end 5 deltagere, kan I forsøge at finde en nabo -eller venskabsklinik, hvor I tager modul-gennemgangen sammen, mens resten af kurset kan ske i de individuelle klinikker.

Tidsforbrug: 2 timer til forberedelse, 2-3 timer til afholdelse af selve kursusdelen (modularbejdet) og 2 timer til opfølgning.

KGE moduler:

ADHD

Blødningsforstyrrelser

Komplicerede urinvejsinfektioner

Ukomplicerede urinvejsinfektioner 

Hypertension

Thyreoideasygdomme

Trivsel og arbejdsglæde - fra februar 2023

Fælles for emnerne er, at de omhandler områder, hvor flere i klinikken er involveret i opgaveløsningen.

Mangler I en facilitator?
Er I interesserede i at gennemføre et KGE-modul, men mangler en facilitator, kan I fx spørge i jeres DGE-grupper eller klynge, om der er en uddannet facilitator. I kan også kontakte en efteruddannelsesvejleder i jeres region. Vejlederen kan hjælpe med at stille en facilitator til rådighed. I finder kontaktoplysninger på efteruddannelsesvejlederne her (ligger bag login).

Tilskud fra Fonden for Almen Praksis
Alle moduler er godkendt til tilskud fra Fonden for Almen Praksis for både læger og personale. Læs mere om tilskud her

Spørgsmål
Har I spørgsmål til praktiske forhold, tilmelding m.m. kontakt os på euf.plo@dadl.dk eller 3544 8498.

Tilmelding
Prisen for et enkelt modul er 750 kr. pr. person som deltager i gruppen. Gruppens facilitator skal senest 1 måned inden forventet start, sende en mail til euf.plo@dadl.dk med informationer om:

  • Emne
  • Antal deltagere
  • Forventet start- og slutdato

Når PLO-E har oprettet gruppen, får facilitator tilsendt et tilmeldingslink. Dette skal straks videresendes til deltagerne i gruppen. Hver enkelt deltager følger det tilsendte link og betaler for sin deltagelse i forløbet. Facilitator vil modtage materialet pr. mail senest 1 måned inden start.