0

KGE-moduler

PLO-E tilbyder nu klinikkurser, som tager udgangspunkt i DGE-moduler (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse – tidligere PBSGL-moduler), men er tilpasset læring i praksis på tværs af faggrupper og med fokus på organisering af arbejdet, så læringen lettere kan overføres til en klinisk hverdag. 

Som noget nyt foregår en del af kurset før og efter den faglige del; i tiden før og efter skal klinikken identificere læringspunkter, og efterfølgende skal den nye viden omsættes til ændrede handlinger i praksis.

Et klinikkursus består af 3 dele:

  • Klinikken og dens ledelse forbereder sig på deltagelse ved at identificere læringspunkter.
  • Selve modul gennemgangen, hvor alle i klinikken deltager. Der arbejdes med cases og nyeste viden på området.
  • Implementering af de ændringer, der ønskes foretaget i form af en konkret handleplan.

KGE modulerne kan gennemføres i klinikken med min. 5 deltagere. Vi anbefaler, at I er 5-10. Hvis I er flere, anbefaler vi, at I deler jer op i to grupper, hvis klinikken råder over to facilitatorer. Dette for at give tid nok til, at alle kan komme til orde og byde ind med egne tanker.

Hvis man er færre end 5 deltagere, kan man forsøge at finde en nabo -eller venskabsklinik, hvor man tager modul-gennemgangen sammen, mens resten af kurset kan ske i de individuelle klinikker.

Tidsforbrug: 2 timer til forberedelse, 2-3 timer i afholdelse af selve kursusdele (modularbejdet) og 2 timer til opfølgning.

KGE moduler:
ADHD
Blødningsforstyrrelser
Komplicerede urinvejsinfektioner
Ukomplicerede urinvejsinfektioner

KGE Thyreoideasygdomme - forventes klar juli 2022

Fælles for de emner, der foreløbig er udvalgt til klinikkurser er, at de omhandler områder, hvor flere i klinikken er involveret i opgaveløsningen.

Mangler du en gruppe eller en facilitator?

Er du interesseret i at gennemføre et KGE-modul, men mangler enten en facilitator eller en gruppe at gennemføre forløbet sammen med, kan du kontakte en efteruddannelsesvejleder i din region. Vejlederen kan hjælpe med at stille en facilitator til rådighed eller finde en gruppe som du kan deltage i eller være facilitator for. Du finder kontaktoplysninger på efteruddannelsesvejlederne HER.

Tilskud fra Fonden for Almen Praksis

Læger kan søge om tilskud til 1 dags efteruddannelseshonorar, 1 dags kursusafgift op til 2.800 kr og 1.500 kr. til transportudgifter. Praksispersonale kan søge om 1 dags efteruddannelseshonorar, kursusafgift på 750 kr. samt 1.500 kr. til transportudgifter. Lægerne bliver trukket fra deres selvvalgte midler og praksispersonalet får deres refusion fra puljemidler. Vær opmærksom på, at vikarer ikke er tilskudssberettigede og derfor ikke kan søge om tilskud. Den vedtagne handleplan indsendes sammen med anmodning om tilskud, hvorefter tilskuddet udbetales.

Ved delte udgifter skal facilitator udfylde en særlig tilskudsblanket

Spørgsmål
Har I spørgsmål til praktiske forhold, tilmelding m.m. kontakt os på euf.plo@dadl.dk eller 3544 8498.

Tilmelding
Prisen for et enkelt modul er 750 kr. pr. person som deltager i gruppen. Gruppens facilitator skal senest 1 måned inden forventet start, sende en mail til euf.plo@dadl.dk med informationer om:

  • Emne
  • Antal deltagere
  • Forventet start- og slutdato

Når PLO-E har oprettet gruppen, får facilitator tilsendt et tilmeldingslink. Dette skal straks videresendes til deltagerne i gruppen. Hver enkelt deltager følger det tilsendte link og betaler for sin deltagelse i forløbet. Facilitator vil modtage materialet pr. mail senest 1 måned inden start. 

Vær opmærksom på, at vil klinikken benytte sig af tilbuddet med efteruddannelse i egen praksis, så er det en forudsætning, at én læge har gennemført en facilitatoruddannelse. For dem, der ikke har en facilitatoruddannelse, udbyder PLO-E i juni og oktober et gratis 2 dages facilitatorkursus. Hensigten er, at man efter endt uddannelse kan facilitere i flere forskellige formater (klynger, SGE, DGE, KGE, undervisningsmøder i klinikken mm.). Læs mere her.