0

KGE-moduler

PLO-E tilbyder nu klinikkurser, som tager udgangspunkt i DGE-moduler, men er tilpasset læring i praksis på tværs af faggrupper og med fokus på organisering af arbejdet, så læringen lettere kan overføres til en klinisk hverdag. 

Som noget nyt foregår en del af kurset før og efter den faglige del. I tiden før og efter skal klinikken identificere læringspunkter, og efterfølgende skal den nye viden omsættes til ændrede handlinger i praksis.

Et klinikkursus består af 3 dele:

  • Klinikken og dens ledelse forbereder sig på deltagelse ved at identificere læringspunkter.
  • Selve modul gennemgangen, hvor alle i klinikken deltager. Der arbejdes med cases og nyeste viden på området.
  • Implementering af de ændringer, der ønskes foretaget i form af en konkret handleplan.

KGE modulerne kan gennemføres i klinikken med min. 5 deltagere. Vi anbefaler, at I er 5-10. Hvis I er flere, anbefaler vi, at I deler jer op i to grupper, hvis klinikken råder over to facilitatorer. Dette for at give tid nok til, at alle kan komme til orde og byde ind med egne tanker.

Hvis I er færre end 5 deltagere, kan I forsøge at finde en nabo -eller venskabsklinik, hvor I tager modul-gennemgangen sammen, mens resten af kurset kan ske i de individuelle klinikker.

Tidsforbrug: 2 timer til forberedelse, 2-3 timer i afholdelse af selve kursusdele (modularbejdet) og 2 timer til opfølgning.

KGE moduler:
ADHD

Blødningsforstyrrelser

Komplicerede urinvejsinfektioner

Ukomplicerede urinvejsinfektioner 

Hypertension

Thyreoidealidelser - forventes klar imedio august 2022
Trivsel og arbejdsglæde - forventes klar efterår 2022

Fælles for emnerne er, at de omhandler områder, hvor flere i klinikken er involveret i opgaveløsningen.

Mangler I en facilitator?

Er I interesserede i at gennemføre et KGE-modul, men mangler en facilitator, kan I kontakte en efteruddannelsesvejleder i jeres region. Vejlederen kan hjælpe med at stille en facilitator til rådighed. Du finder kontaktoplysninger på efteruddannelsesvejlederne her.

Tilskud fra Fonden for Almen Praksis

Læger kan søge om tilskud til 1 dags efteruddannelseshonorar, 1 dags kursusafgift op til 2.800 kr og 1.500 kr. til transportudgifter. Praksispersonale kan søge om 1 dags efteruddannelseshonorar, kursusafgift på 750 kr. samt max 1.500 kr. til transportudgifter. Lægerne bliver trukket fra deres selvvalgte midler, og praksispersonalet får deres refusion fra puljemidler. Vær opmærksom på, at vikarer ikke er tilskudssberettigede og derfor ikke kan søge om tilskud. 

Ved delte udgifter skal facilitator udfylde en særlig tilskudsblanket

Spørgsmål
Har I spørgsmål til praktiske forhold, tilmelding m.m. kontakt os på euf.plo@dadl.dk eller 3544 8498.

Tilmelding
Prisen for et enkelt modul er 750 kr. pr. person som deltager i gruppen. Gruppens facilitator skal senest 1 måned inden forventet start, sende en mail til euf.plo@dadl.dk med informationer om:

  • Emne
  • Antal deltagere
  • Forventet start- og slutdato

Når PLO-E har oprettet gruppen, får facilitator tilsendt et tilmeldingslink. Dette skal straks videresendes til deltagerne i gruppen. Hver enkelt deltager følger det tilsendte link og betaler for sin deltagelse i forløbet. Facilitator vil modtage materialet pr. mail senest 1 måned inden start. 

Vær opmærksom på, at det en forudsætning at modulet faciliteres af en læge som har gennemført en facilitatoruddannelse. For dem, der ikke har en facilitatoruddannelse, udbyder PLO-E i oktober 2022 og april og oktober 2023 et gratis 2-dages facilitatorkursus. Hensigten er, at man efter endt uddannelse kan facilitere i flere forskellige formater (klynger, SGE, DGE, KGE, undervisningsmøder i klinikken mm.). Læs mere her.