1

Almen medicin Update - 5 dage

Brug for hjælp?
Kontakt Desiree Lundsteen
dea.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9015418

Formålet med kurset er, at du bliver opdateret i de hyppigst forekommende lidelser, der fylder i praksis, og samtidigt sikre, at det faglige niveau på de hyppigste henvendelsesårsager øges og implementeres hjemme i praksis efter endt kursus.

Vi afholder både ”Almen medicin Update - 5 dage” og ”Almen medicin Update - 3 dage”. De to kurser supplerer hinanden, så du ved at deltage i begge kurser vil komme omkring de 50 hyppigste diagnoser. Begge kurser kan stå alene.

Du vil her få gennemgået diagnosticering, behandlingsprincipper, nyeste viden og evt. praktiske tips/håndgreb inden for følgende:

  • Diabetes mellitus, stofskiftelidelser, hypertensio arterialis, atrieflimren, iskæmisk hjertelidelse. Det røde øje, diabetisk retinopati og nethindesymptomer generelt. Svimmelhed, akut og sekretorisk otitis media, atopisk dermatitis, akne.
  • Angst, depression og stress samt kognitiv adfærdsterapi ved disse tilstande. Mindfulness som forebyggende middel mod tilbagefald af stress og depression.
  • Diagnosticering og gennemgang af ryglidelser med udstråling til over- og underekstremitet. Rationel farmakoterapi hos ældre, demens.
  • Kronisk obstruktiv lungelidelse, astma, allergi. HPV og livmoderhalscelleforandringer, prævention og blødningsforstyrrelser.

Kurset er lagt an på anvendelighed, så det du lærer på kurset kan bruges umiddelbart efter. Praktiske løsninger og råd samt referencer til brugbare internetbaserede vejledninger vægtes frem for tilbundsgående teoretiske indlæg. Det forventes, at kursisterne har baggrund i en klinisk hverdag så de emner, der bliver gennemgået, er kendte fra en klinisk vinkel.

Kurset er primært tilrettelagt som katedral undervisning, men med indbyggede cases og praktiske øvelser, hvor dette er muligt (fx Dix-Hallspikes, tympanometri, rygundersøgelser). Kursisterne opfordres til at medbringe bærbar pc, da der hyppigt vil blive refereret til brugbare links.

Målgruppe: Den praktiserende almen mediciner, der ønsker at højne sit niveau på de hyppigste lidelser, der fylder i hverdagen. Derudover henvender kurset sig til læger under uddannelse til almen mediciner. Det forventes, at du har baggrund i en klinisk hverdag, så de emner, der bliver gennemgået, er kendte fra en klinisk vinkel.

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 5 dages refusion og ikke under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 5 dage.

Kurset er på 2 moduler på dagene: 24. - 26. september og 19. - 20. november 2018.

 

Praktisk information

Tidspunkt
24. september 2018 til 20. november 2018

Tilmeldingsfrist
6. august 2018

Form

Internat

Status
Ledige pladser

Kursusleder