1

De små specialer - udland

Brug for hjælp?
Kontakt Pernille Valentin Sommer
pvs.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9010918

De små specialer fylder meget i almen praksis, og det kan være vanskeligt at holde sig opdateret på den nyeste viden inden for disse specialer. En række af de sygdomme, som relaterer sig til disse specialer, kan håndteres i almen praksis, mens andre kræver en henvisning til en speciallæge inden for området.

Formålet med kurset er at styrke din viden om øre-, næse-, hals-, hud- og øjensygdomme, så du bliver bedre til den praktiske håndtering af patienterne. Øg din baggrundsviden, kliniske håndgreb samt få praktiske råd til hverdagen med patienterne.

Kurset beskæftiger sig med en række specialer, som er særligt relevante for almen praksis:

Øre-næse-hals-sygdomme:
Flydeøre - hvordan skal det behandles? Vurdering af ørelidelser hos børn. Hvor aggressivt skal vi behandle og med hvad? Praktisk håndtering og fortolkning af tympanometri. Bliver du også svimmel, når din patient klager over svimmelhed? Få nogle konkrete arbejdsredskaber til udredning og undersøgelse. Kronisk bihuleproblematik - er patienten udredt ordentligt, og kender du differentialdiagnoserne? Er det farligt at snorke, og hvem skal udredes for apnø? Hvilke patienter skal i akut "pakkeforløb"? Dette og meget mere vil vi komme ind på i undervisningen i øre-, næse- og halssygdomme.

Øjensygdomme:
Rødt øje: Lær at skelne mellem harmløse og synstruende tilfælde.
Børn: Hvad skal undersøges og "fanges" og hvornår?
Synsforstyrrelser: Få styr på zigzag, lysglimt, bølgede linjer, fluer, skyer, skygger og dobbeltsyn. Genopfrisk undersøgelsesteknik og din viden om diabetisk retinopati, glaukom, katarakt og laserkirurgi.

Hudsygdomme:
Systematisk oversigt af de i almen praksis mest almindeligt forekommende hudsygdomme og deres behandling i skematiseret form (eksempelvis urticaria, håndeksem, atopisk eksem, seborrhoe, mykoser, nonmelanom og melanom hudcancer). Hvilke hjælpemidler skal bruges til diagnosticering - " "brugervejledning". Praktiske håndgreb til: Biopsitagning, svampeskrab, tangentiel ekscision, anvendelse af dermatoskop til andet end malignt melanom m.v. Hvilke behandlingsarmentarium kan "klare" de fleste sygdomme - få midler skal kendes, men anvendes korrekt. Hvordan tackles den dermatologiske patient med størst succes?

Der vil umiddelbart inden kurset blive udsendt en prætest til kursisterne med det formål at inspirere og pirre den faglige nysgerrighed. Forhåbentligt starter indlæringsfasen allerede her. Under kurset vil der være afbræk fra overvejende katedral undervisning ved cases og praktiske øvelser.

Efter kurset får kursisterne tilsendt en posttest (samme som prætest, men denne gang efterfulgt af svarene). Forhåbentlig mærker kursisterne en ændring i tankegang, lyst til ”De små specialer ” og øget antal korrekte svar.

Målgruppe: Almenmedicinere i bred forstand, da ”De små specialer” fylder i alle almenmedicineres hverdag.

Du skal bemærke, at der er lang rejsetid til La Gomera. Der flyves til Tenerife og sejles herefter til La Gomera.

NB! Det er ikke muligt at medbringe ledsagere til kurset.

 

Praktisk information

Tidspunkt
28. oktober 2018 til 4. november 2018

Tilmeldingsfrist
4. maj 2018

Form

Internat

Status
VVenteliste

Kursusleder