1

Den diagnostiske udfordring

Brug for hjælp?
Kontakt Pernille Valentin Sommer
pvs.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9016518 - Systematisk Efteruddannelse

Dette kursus handler om essensen af vores virke som praktiserende læger, hvor vi i mødet med patienten lytter, undersøger, vurderer, fortolker, udreder og stiller diagnoser – eller undlader at gøre det!

Kurset søger at stille skarpt på den diagnostiske udfordring, som går i gang i vores første møde med patienten. Indlægsholderne vil på forskellig vis bibringe perspektiver på denne proces. Vi kigger bl.a. på hvordan vi med udgangspunkt i egen faglighed på forskellige måder stiller diagnoser samt på sikkerheden af diagnostiske tests.  Vi ser også på diagnosens betydning i samfundet og hvordan organisationen af praksis har betydning for den diagnostiske proces. Og vi vil desuden diskutere fordele og ulemper ved vores forskellige diagnosticeringsredskaber fra egen forhåndsviden og patientens anamnese til vores anvendelse af parakliniske undersøgelser.

Med andre ord: Vi tager et helikopter-perspektiv på den diagnostiske udfordring i almen praksis!

Formålet med kurset er overordnet gennem egen refleksion og gruppearbejder at styrke identifikation af alvorlig lidelse, udredning af uspecifikke symptomer og afklaring af komplekse bio-psyko-sociale problemstillinger med samtidig fokus på at undgå overdiagnosticering.

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg og gruppediskussioner og der forventes stor deltagerinvolvering. Det er tale om et 2-dages internatkursus, hvor du har mulighed for at diskutere dagens emner med dine medkursister i en god social ramme.

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 2 dage under aftalen for systematisk efteruddannelse med forhøjet refusionstakst.

Praktisk information

Tidspunkt
17. september 2018 til 18. september 2018

Tilmeldingsfrist
22. juni 2018

Form

Internat

Status
VVenteliste

Kursusleder