1

Den ældre patient

Brug for hjælp?
Kontakt Desiree Lundsteen
dea.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9013818 - Systematisk Efteruddannelse

Den hastigt voksende gruppe af ældre, og dermed også ældre skrøbelige patienter medfører store udfordringer for det nære sundhedsvæsen – ikke mindst almen praksis. Udfordringerne er såvel faglige, som organisatoriske – i egen klinik og med eksterne samarbejdspartnere. På kurset tager vi udgangspunkt i svækkede ældre patienter præget af multimorbiditet og følgende multimedicinering, funktionstab med faldtendens, men også kognitive vanskeligheder fx udredning af den konfuse/delirøse patient. Diagnostik af depression og demens samt den palliative fase.

Formålet med kurset er at styrke din evne til at udrede, håndtere og behandle den ældre patients sygdomme og problemstillinger i almen praksis.

På kurset vil vi bl.a. komme ind på følgende emner:

  • Hvad karakteriserer den gamle svækkede patient?
  • Betydningen af funktionsevnevurdering
  • En differentieret tilgang til gruppen af gamle patienter i almen praksis
  • Konkrete strategier i forhold til multimedicinering
  • Konkrete strategier i forhold til udvalgte problemstillinger som fald, delir, demens, obstipation m.m.
  • Tilrettelæggelse af arbejdet med gamle i almen praksis, fx opsøgende hjemmebesøg - og opfølgende hjemmebesøg efter udskrivning.

Kurset er bygget op omkring en række sygehistorier fra den “virkelige verden”, vekslende med diskussioner i plenum og konkret ny viden.

Målgruppe: Praktiserende læger

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 1 dag under aftalen for systematisk efteruddannelse med forhøjet refusionstakst.

Praktisk information

Tidspunkt
2. oktober 2018

Tilmeldingsfrist
20. august 2018

Form

Eksternat

Status
VVenteliste

Kursusleder