1

Den ældre skrøbelige patient i almen praksis

Brug for hjælp?
Kontakt Desiree Lundsteen
dea.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9014418 - Systematisk Efteruddannelse

De ældre tilhører den sårbare gruppe af patienter i almen praksis. Mange har flere kroniske sygdomme og et spinkelt socialt netværk. Almen praksis har en vigtig funktion overfor disse patienter. Udover at du skal være ansvarlig for en god behandling af patienten, har du også den koordinerende rolle i sygdomsforløb før og efter eventuelle indlæggelser på hospital og ikke mindst i samarbejde med kommunen i ”det nære sundhedsvæsen”. De ældre vil få en bedre behandling, hvis alle tre aktører i ”sundhedstrekanten” arbejder bedre sammen og ikke mindst, hvis almen praksis påtager sig en proaktiv rolle for denne gruppe patienter, som allerede ”fylder meget” i daglig praksis.

Formålet med kurset er at give dig idéer og redskaber, der kan styrke din praksis’ evne til at håndtere disse komplekse patientforløb.

Du vil på kurset få viden om:

  • Aldring versus sygdom
  • Medicinstatus/medicinsanering – hvordan gør du det?
  • Polyfarmaci – for lidt eller for meget?
  • Funktionstest af gamle - evidens – hvordan?
  • Hvilke muligheder giver datafangst for den gamle patient?
  • Opsøgende og opfølgende hjemmebesøg – hvordan planlægger og gennemfører du disse?
  • Den demente – hvordan undersøger og behandler du i samarbejde med kommune og hospital?
  • Demens og delir, hvordan undersøges og behandles dette i samarbejde med kommune og hospital?
  • Behandling af den gerontopsykiatriske patient.

Det vil være en fordel at du som forberedelse til kurset har læst DSAM’s vejledning ”Den ældre patient”,

Undervisningen vil være en kombination af informative indlæg, casebaseret undervisning, gruppearbejde og plenumdebat.

Målgruppe: Praktiserende læger

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 2 dags refusion samt 1 dag under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 3 dage.

BEMÆRK !! Kurset starter den 20. november kl. 18.30 og slutter den 23. november kl. ca. 15.30

Praktisk information

Tidspunkt
20. november 2018 til 23. november 2018

Tilmeldingsfrist
8. oktober 2018

Form

Internat

Status
VVenteliste

Kursusleder