1

Læger, lyst og lykke - om kunsten at leve livet

Brug for hjælp?
Kontakt Pernille Valentin Sommer
pvs.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9011416

Livskunst kan defineres som kunsten at få det bedste ud af livet med de glæder og sorger, livet uvægerligt bringer. I en hverdag under stadigt stigende pres udefra kan du have brug for et helle til at fordybe dig sammen med kolleger og diskutere, hvordan du fortsat kan komme til at opleve at have lyst til dit arbejde, og hvordan lyst og lykke påvirker sundhed og sygdom. Som praktiserende læge møder du ofte patienten, når livet er svært at leve. På dette kursus vil du med udgangspunkt i videnskab og religion arbejde med en anden indfaldsvinkel end den vante og se på, hvad der kan bringe glæde, trivsel og lykke både for dig som læge og for din patient.

Formålet med kurset er at få indsigt i begrebet livskunst og lære at arbejde med lykke- og lystbegrebet, både i forhold til dit arbejdsliv og i forhold til din patientbehandling.

På kursus skal du arbejde med, hvordan du kan hente styrke og inspiration til at udvikle dig selv, din praksis og dine patienter i en sundere retning, og ikke mindst opleve, at dine kolleger er en uudtømmelig kilde af viden og indsigt.

Du vil kunne hente inspiration til, hvordan du kan øge din arbejdsglæde, og hvad tro kan betyde som drivkraft i hensigten med at finde mening.

Vi vil beskæftige os med, hvordan du i mødet med den enkelte patient bevidst kan medvirke til at få afbalanceret drømme, angst og magtesløshed med håbet og ønsket om livsglæde og -lyst. Vi vil også se på, hvornår lykken kan blive et belastende krav, og hvordan lykkebegrebet kan ses i et kulturelt perspektiv ved at studere det i henholdsvis Danmark og Grækenland.

Du vil blive præsenteret for den sidste nye viden om sammenhængen mellem lykke og lyst og inspireret til at arbejde med at anvende disse begreber i forbindelse med sundhedsfremme, ved diagnosticering og ved behandling af sygdomme og tilstande. Du vil høre om arbejdet med tro, håb og tilgivelse i konsultationen således, at du kan have disse faktorer in mente i dit arbejde med patienten. Og du vil arbejde med sproget som livgiver og med sansernes betydning for vores livskvalitet.

Du vil få viden om og startbegreber til at arbejde med mindfulness.

Du vil få tilsendt bogen ”Livskunst i praksis” som en appetitvækker. Du vil i løbet af kurset blive introduceret til mindfulness, og der vil være flere øvelser heri i løbet af ugen.

Hver kursusdag har et overordnet emne, som relaterer sig til kursets formål og indhold.

Kurset er bygget op med en kombination af oplæg, diskussion, øvelser, refleksion, erfaringsudveksling og gruppearbejde.

Der er ikke mulighed for at tage ledsagere med på kurset.

Målgruppe: Praktiserende læger der har lyst og mod til at være en del af en gruppe af læger, der åbent vil dele tanker om egen faglighed og udviklingsmuligheder i almen praksis – for egen trivsel og for en bedre patientbehandling.

Kurset afholdes i Kardamili (fastlandet). Overnatning er på Hotel Vardia, Hotel Anniska og Hotel Liakoto.

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 5 dages refusion og ikke under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 5 dage.

Bemærk! Kursusafgiften er steget i forhold tidligere annoncering og i kursuskatalog. Det er ikke afklaret om der er ud/hjemrejse lørdag eller søndag.

 

 

 

Praktisk information

Tidspunkt
24. september 2016 til 1. oktober 2016

Tilmeldingsfrist
1. marts 2016

Form

Internat

Status
VVenteliste

Kursusleder