1

Praksiskøb

Brug for hjælp?
Kontakt Desiree Lundsteen
dea.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9014318

Alle uddannelseslæger i almen medicin overvejer løbende hvorvidt, hvordan, hvor og evt. med hvem, de skal købe praksis. Der er mange usikkerhedsmomenter forbundet med den beslutning, og konsekvenserne af at tage den forkerte beslutning kan være ganske betydelige.

Formålet med kurset er at ruste dig, som vordende alment praktiserende læge, til at overtage en praksis både i forhold til praksisform, økonomi, jura, kompagnoner og personale.

På kurset fokuserer vi på konkrete forhold vedrørende købekontrakt, goodwill, samarbejdsaftaler og interessentskabskontrakt, personaleforhold, pensions- og forsikringsforhold, aktuelle overenskomstsystem, valg af praksisformer og eventuelle kompagnoner samt økonomien i praksis herunder virksomhedsordning.

Undervisningen vil primært være katedral med rig mulighed for at afbryde med spørgsmål.

Målgruppe: Læger i praksiskøbstanker, fortrinsvist færdiguddannede speciallæger og læger i hoveduddannelsens fase 2 og fase 3.

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 1 dags refusion og ikke under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 1 dag.

Kurset slutter på anden dagen kl. ca. 14.00

Praktisk information

Tidspunkt
28. september 2018 til 29. september 2018

Tilmeldingsfrist
13. august 2018

Form

Internat

Status
VVenteliste

Kursusleder