1

Praksissalg

Brug for hjælp?
Kontakt Desiree Lundsteen
dea.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9015718

Kurset er for dig, der overvejer ophør inden for de næste 2- 3 år, og som har behov for at vide noget om de konkrete udfordringer der er i forbindelse med praksissalg og overgangen fra aktiv erhvervsdrivende praktiserende læge til pensioneret læge.

Formålet med kurset er at ruste dig, der står foran et praksissalg, til at styrke din viden om økonomi og pensionsforhold. Vi vil fokusere på konkrete forhold vedrørende pension fra Lægernes Pensionskasse samt andre ordninger. Juridiske, kontraktlige og retslige problemstillinger ved praksisophør vil også blive gennemgået, ligesom vi ser på ejendomssalg og goodwill-begrebet.

På kurset er der en række faglige eksperter inden for revision og jura, som vil præsentere nogle af de væsentligste faktorer ved praksissalg.

Revisoren vil gennemgå de skattemæssige forhold vedrørende overgangen fra selvstændig erhvervsdrivende, og der vil blive gennemgået forskellige modeller til brug for denne overgang. Advokaten vil gennemgå de forhold, der drejer sig om lejemål, interessentskabskontrakter samt salgskontrakter.

Der vil også blive lagt vægt på at vejlede dig i, hvordan din praksis kan blive salgsklar. Pensionskassen vil gennemgå forhold vedrørende pensionsudbetalinger og optimering af disse. 

Undervisningsformen er katedral med rig mulighed for spørgsmål.

Målgruppe: Praktiserende læger

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 1 dags refusion og ikke under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 1 dag.

Praktisk information

Tidspunkt
23. november 2018

Tilmeldingsfrist
4. oktober 2018

Form

Eksternat

Status
VVenteliste

Kursusleder