1

Psykiske lidelser - når sindet smerter

Brug for hjælp?
Kontakt Pernille Valentin Sommer
pvs.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9013518

Fylder patienter med psykiske lidelser også meget i din praksis?

På dette kursus vil der være mulighed for at blive opdateret inden for depression, bipolær lidelse og psykoser. Desuden vil vi diskutere de udfordringer vi har med misbrugende, sårbare og de socialt marginaliserede patienter. Vi vil også beskæftige os med de patienter, der ofte finder vej til vore konsultationer: de personlighedsforstyrrede, kriseramte, stressede og angste, foruden dem, der lider af OCD.

Du vil få opdateret din psykofarmakologiske viden og kan derudover hente inspiration til den praktiske håndtering af de kronisk psykisk syge i din egen praksis. Du vil også lære noget om forskellige terapeutiske metoder.

Vi tilstræber deltageraktiverende undervisning med udgangspunkt i den daglige, kliniske virkelighed via cases. Film og litteratur vil også indgå som illustrationer.

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 2 dage under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 3 dage.

Praktisk information

Tidspunkt
28. november 2018 til 30. november 2018

Tilmeldingsfrist
27. september 2018

Form

Internat

Status
VVenteliste

Kursusleder