1

Sex i praksis

Brug for hjælp?
Kontakt Desiree Lundsteen
dea.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9015116

Seksualiteten er central for livskvalitet, men det kan være vanskeligt at tale med patienter om seksuel trivsel og sundhed. Enten fordi patienterne selv har svært ved at tale om det, eller fordi du som praktiserende læge ikke har tilstrækkelig rutine i den form for samtaler. Mange læger efterlyser derfor viden og redskaber, når det gælder patienters seksualitet og seksuelle dysfunktioner.

Formålet er at give dig et indgående kendskab til seksualitetens betydning for sundhed og trivsel. Og give dig viden om og redskaber til at snakke om seksualitet og seksuel dysfunktion med dine patienter. Efter kurset vil du kunne implementere ny viden om seksualitet i mødet med patienten i almen praksis.

På dette kursus ser vi på seksualitetens betydning for sundhed og trivsel. Herunder kommer vi tættere på spørgsmål som; hvad er seksuel trivsel og om seksualiteten kan måles kvantitet og kvalitet? Vi ser også på det paradoks, der er imellem kvaliteten i nærværet og intimiteten som mange søger, mens at der i det offentlige rum ofte er mere fokus på seksuel kvantitet.

Vi vil arbejde med følgende:

 • Redskaber til at kommunikere med dine patienter om seksualitet
 • Kognitiv terapi anvendt på det seksuelle område
 • Nye behandlingsmetoder for patienter med seksuelle problemer og seksuelle dysfunktioner.

På kurset vil vi blandt andet sætte fokus på:

 • Hvordan kan du som læge få redskaber til at gøre det nemmere for patienten at tale om seksuelt relaterede emner?
 • Samtaleteknik og kognitiv terapi
 • Hvad er forudsætningerne for seksuel trivsel? Og hvad er seksuel trivsel i det hele taget?
 • Selvværd og parforholdets præmisser
 • Sygdom og “den onde cirkel” ved sygdom (the sexual vicious circle)
 • Mandens og kvindens seksualitet, forskellige punkter og lighedspunkter
 • Kvindens menopause - psykoseksuelle konsekvenser?
 • Har manden en andropause? - psykoseksuelle konsekvenser?
 • De hyppigste seksuelle dysfunktioner, hvordan kan den praktiserende læge hjælpe?
 • Hvilke faktorer kan påvirke seksualiteten og hvordan?
 • Seksuel sundhed og trivsel som ressource, der kan aktiveres og være en buffer imod stress
 • Hvad kan opnås ved at udvide det seksuelle repertoire?

Kurset er tilrettelagt med en række øvelser af ikke-seksuel karakter, der tilsigter en øget kropsbevidsthed samt øvelser i mindfullnes, meditation, motion og nærværsøvelser, så du i højere grad kan vejlede patienter om måder at styrke den seksuelle sundhed og trivsel. Derudover præsenteres du for en række nye redskaber til samtale med patienten.

Der arbejdes med gruppearbejde og cases. Øvelser, individuelle og to-og-to. Filmklip. Det forventes, at kursusdeltagerne er aktive og engagerede i undervisningen.

Målgruppe: Praktiserende læger

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 5 dages refusion og ikke under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 5 dage.

Praktisk information

Tidspunkt
20. november 2016 til 27. november 2016

Tilmeldingsfrist
30. maj 2016

Form

Internat

Status
Aflyst

Kursusleder