1

Styrk din selvindsigt - vejen til arbejdsglæde

Brug for hjælp?
Kontakt Pernille Valentin Sommer
pvs.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9012518

Baggrund: Som praktiserende læge skal du kunne rumme flere roller og navigere i et felt med mange agendaer, følelser og udfordringer. Du er både læge overfor dine patienter, kollega med dine medejere og leder overfor dine ansatte. Det giver dig mange funktioner i løbet af en arbejdsdag, og det kan til tider være en stor udfordring. Det kan derfor være konstruktivt at arbejde med sin personlige kapacitet for at kunne fokusere og prioritere i, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt for en. På den måde kan du skabe et solidt og meningsfuldt fundament. På dette kursus sætter vi fokus på begrebet DIG set i forskellige perspektiver.

Formål: Formålet med kurset er at øge din selvindsigt og styrke dit personlige fundament som leder. Ved at arbejde bevidst med disse aspekter kan du forebygge stress, øge din forståelse for andre og skabe dine egne rammer for, hvornår du gør det godt nok.

Indhold: Kurset er et tre-dages kursus. Hver af de tre kursusdage har et overordnet emne, som relaterer sig til kursets formål og indhold. Dag 1: Personlighedstræk og værdier, Dag 2: Samspillet med andre og Dag 3: Selvbillede og forandringer.

Undervisningsform: Kurset er bygget op om korte faglige indlæg, erfaringsudveksling, gruppearbejde, reflektioner, kropslige øvelser, træning invivo og alenetid.

Praktisk information

Tidspunkt
25. september 2018 til 27. september 2018

Tilmeldingsfrist
22. juni 2018

Form

Internat

Status
VVenteliste

Kursusleder