1

Tro, håb og mening - når livet er sværest

Brug for hjælp?
Kontakt Desiree Lundsteen
dea.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9014118

Når livet bliver svært, fx når alvorlig sygdom rammer enten patienten selv eller dennes pårørende, bliver man ofte kastet ud i eksistentielle overvejelser og kriser. Som praktiserende læge kan det være svært at håndtere disse overvejelser og kriser.

Formålet med kurset er at give dig redskaber til at afdække eksistentielle og religiøse forhold hos patient og pårørende. Kurset giver dig en viden om, hvordan disse forhold kan håndteres i læge-patient-kontakten, for derigennem at kunne hjælpe dig til en bedre patientkontakt og dermed bedre compliance og patient-outcome.

På kurset får du en viden om sammenhænge mellem tro og helbred, new age trends, eksistentielle udfordringer, detaljeret viden om forskellige større religiøse samfunds historie samt redskaber til at inddrage denne viden i din daglige kontakt med patienten.

Du vil få en øget indsigt i forskellige patienters eksistentielle, åndelige/religiøse holdninger og overbevisninger, og hvilken betydning disse kan have for at søge læge, interventionsønsker samt forståelse og håndtering af egen sygdom. Vi vil se på, hvad kristendommen, islam og New Age/alternative tilbud kan betyde for patienten i livskrise, og hvordan vi kan understøtte patientens håb og eksistentielle behov uden af give afkald på vores faglighed. Denne viden vil vi arbejde med både teoretisk og praktisk i form af øvelser, så du kan anvende det i kommunikation med både etniske danskere, der ofte har svært ved at italesætte disse emner, (fordi de i Danmark kan være tabuiserede og/eller private), og patienter med anden etnisk baggrund.

Som forberedelse til kurset skal du medbringe sygehistorier fra din kliniske hverdag omhandlende eksistentielle, åndelige/religiøse udfordringer.

Kurset gennemføres som en kombination af teoretiske oplæg, fælles eksplorering af cases ved hjælp af teatermetoden og refleksionsøvelser. På kurset vil der være undervisning, dels på kursusstedet, dels på det katolske Isola Tiberina Hospital nær Tiberfloden.

Målgruppe: Praktiserende læger, der har lyst til at beskæftige sig med den eksistentielle dimension i læge-patient-relationen.

Dette kursus udbydes som rejs-selv kursus og betyder du selv skal arrangerer din rejse til og fra Rom. Kurset starter torsdag aften kl. ca. 18.30 og slutter tirsdag eftermiddag kl. 13.00.

BEMÆRK !! Kurset afholdes på det lidt primitive nonnekloster midt i Rom, Casa di Santa Brigida med et begrænset antal enkelt værelser, derfor vil nogle skulle dele værelser.

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 3 dages refusion og ikke under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 3 dage.

 

Praktisk information

Tidspunkt
20. september 2018 til 25. september 2018

Tilmeldingsfrist
21. marts 2018

Form

Internat

Status
VVenteliste

Kursusleder