1

Ultralyd i alm. praksis

Brug for hjælp?
Kontakt Pernille Valentin Sommer
pvs.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9017918

På dette grundkursus i Point-Of-Care Ultralydsskanning (POCUL) i almen praksis lærer du at anvende ultralyd i udredningen af den almen medicinske patient.

POCUL er en undersøgelse, der søger at besvare simple kliniske problemstillinger i form af fravær eller tilstedeværelse af en patologisk tilstand (Eksempelvis: Har patienten en galdesten? Er patienten intrauterint gravid?). POCUL kan bidrage til hurtigere og mere sikker diagnostik, behandling og visitation i almen praksis.

På kurset er der fokus på en praktisk tilgang til oplæring i og brugen af ultralyd. Dels i form af en anatomisk work-shop og dels i form af modulbaseret hands-on træning, der tager udgangspunkt i patientcases fra almen praksis. Der forventes høj deltageraktivitet, og det forudsættes, at du har læst lærebogsmaterialet, da en traditionel lærebogsgennemgang ikke bliver gennemført.

Kurset består af to dele. Først to sammenhængende kursusdage, hvor du bliver oplært i et fastlagt pensum. To og to deler I en ultralydsskanner, og for hvert par/hver scanner er der én instruktør. Efter 4 uger, hvor du får mulighed for træne på egen hånd, afvikles anden del af kurset, der består af én dag, hvor du dels skal skanne patienter og dels skanne på en ultralydssimulator.

Undervisningen vil blive varetaget af praktiserende læger, speciallæger og undervisningsassistenter fra CAMES med erfaring indenfor brug af praksisrelevant ultralyd og med erfaring i undervisning af praktiserende læger.

Undervisningen vil foregå i helt nye ultralydsfaciliteter på Copenhagen Academy For Medical Education and Simulation.

Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at man som kursist har adgang til en ultralydsskanner. Hvis du ikke har adgang til en skanner, anbefaler vi, at du låner en skanner i perioden fra første til anden del af kurset. Kursusledelsen kan være behjælpelig med dette, hvis det ønskes. Det er også muligt at få adgang til CAMES´ ultralydsfaciliteter i denne periode.

Kursusmateriale: Bedside ultrasound af Peter Steinmetz (iBooks) og Textbook of musculo-sceletal ultrasound - for beginners and trained af Lars Bolvig et al. (Munksgaard). Du skal selv anskaffe sig lærebøgerne inden kursusstart.

Kurset er et modulkursus: 1. modul afholdes den 29.-30. oktober 2018 og 2. modul afholdes den 26. november 2018 på CAMES, København.

 

 

Praktisk information

Tidspunkt
29. oktober 2018 til 26. november 2018

Tilmeldingsfrist
17. september 2018

Form

Eksternat

Status
VVenteliste

Undervisere