0

Styregruppens medlemmer

Repræsentanter for PLO:

Gunver Lillevang (formand)
Birgitte Ries Møller
Trine Jeppesen
 

Repræsentanter for DSAM:

Anders Beich 
Bolette Friedrichsen
Jette Kolding Kristensen

Repræsentant for FYAM:

Kasper Lorenz Johansen

Styregruppen for Efteruddannelse

Styregruppen for Efteruddannelse er sammensat af repræsentanter fra PLO, DSAM og FYAM og har ansvaret for afdelingens strategi og den overordnede planlægning af aktiviteter.

Styregruppen drøfter løbende kvalitetsforbedringer, og hvordan der kan sikres en stærk integration af de forskellige efteruddannelsesaktiviteter med henblik på at opnå optimalt læringsudbytte for deltagerne.

Styregruppen mødes fem gange årligt og er udpeget af henholdsvis PLO's og DSAM's bestyrelse.