1

Praktiske oplysninger

Tilmelding
Tilmelding skal altid foretages skriftligt enten til de enkelte kurser du ønsker deltagelse i eller via mail kurser.plo@dadl.dk med angivelse af deltagernavn, kursus, betalingsadresse og evt. EAN-nummer for offentligt ansatte. Du finder de enkelte kurser her

Hurtig tilmelding anbefales, da kurserne har begrænset deltagerantal. Alle tilmeldinger bekræftes skriftligt. Efter tilmeldingsfristens udløb, modtager du en endelig bekræftelse med praktisk information. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Se tilmeldingsfristen under de enkelte kurser.

Betaling
Du modtager før kursusstart en faktura med angivelse af kursusafgift og betalingsfrist.

For kurser for praksispersonale har vi indført kortbetaling. Det betyder, at du betaler ved tilmelding.

Priser for kurser afholdt i Danmark

Prisen dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning samt ophold i enkeltværelse på alle internatkurser.

Priser for kurser afholdt i udlandet
Prisen dækker undervisning og kursusmaterialer. Samtidig opgives en estimeret pris for rejse, ophold og forplejning, som ikke er inkluderet i kursusprisen. Ydelserne bestilles via rejsebureau. Rejse og ophold er et forhold mellem deltageren og rejsebureauet. Der kan tegnes særskilt afbudsforsikring til rejse/ophold med rejsebureau. Evt. tilslutningsfly er ikke inkluderet i rejse/ophold til rejsebureau og skal tilkøbes særskilt.

Nærmere detaljer følger i forbindelse med bestilling samt ved tilmeldingsfristens udløb.

Afmelding
Eventuel afmelding skal altid ske skriftligt til PLO Efteruddannelse: kurser.plo@dadl.dk. Afmelding kan ske frit indtil tilmeldingsfristens udløb. Fristen er oplyst under det enkelte kursus på plo-e.dk. Fra fristens udløb og indtil 14 dage før kursets start, opkræves et administrationsgebyr på 50 % af kursusafgiften. Ved afmelding senere end 14 dage før kursusstart betales fuld pris. Pladsen kan dog som hovedregel vederlagsfrit overføres til en anden deltager.

Kursusændringer/Aflysning
Der tages forbehold for ændringer i programmet af såvel pris, tid, sted, indhold samt eventuelle trykfejl. Ved for få tilmeldinger forbeholder vi os endvidere ret til at udskyde eller aflyse kurset. Det besluttes efter tilmeldingsfristens udløb.

Tilskud
Alle kurser målrettet alment praktiserende læger er godkendt af Fonden for Almen Praksis. Alment praktiserende læger og uddannelseslæger (fase 2 og 3) kan søge tilskud fra fonden, læs mere her.

Forsikring
Der er tegnet en forsikring hos Tryg for deltagere på kurserne, således at deltagerne både er forsikrede i kursusperioden og eventuelle ferie-fridage før og/eller efter kurset.

Forsikringen dækker både kursister, kursusledere og undervisere. Tryg Corporate Travel Insurance, Policy No. 654-1440934766. Policy holder: Den Alm. Danske Lægeforening