0

Refusion for KGE

Forudsætning for refusion af tabt arbejdsfortjeneste for alle 3 dele er, at jeres handleplan indsendes til euf.plo@dadl.dk efter endt kursus. Refusion til personale går fra puljemidler (en læge tæt på dig). Refusion til læger går fra egne selvvalgte midler. Vikarer uden konto i fonden, kan ikke få refusion.

Hvis du er berettiget til refusion fra Fonden for Almen Praksis, gælder følgende takster for deltagelse i selvvalgt efteruddannelse (gælder også KGE):

Tabt arbejdsfortjeneste for en hel kursushverdag (hverdage kl. 8-18): 4.000 kr.
Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, pr. godkendt kursusdag (inkl. weekend): max. 2.400 kr. for aktiviteter afholdt efter 1. januar 2021.
Transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage: max. 1.500 kr.

Du kan først søge om refusion efter modulet har været afholdt.

Afholdes KGE-modulet privat, i klinik eller på kursussted kan der søges om refusion for deltagernes andel af udgiften. Ved delte udgifter skal facilitator udfylde underskrevet refusionsblanket med navn og emne på KGE-modulet samt udgift pr. deltager. Deltagerne skal herefter ved ansøgning om refusion fra Fonden for Almen Praksis vedlægge blanketten med kopi af originalbilag. Refusionsblanket hent her.

Læs mere i Vejledning for tilskudsberettiget efteruddannelse.

Sådan søger du refusion
Du søger refusion her. Husk at du skal logge på med dit private NemID. Ved deltagelse i Klinik Gruppebaseret Efteruddannelse, KGE, skal du bruge nedenstående aktivitetsnumre. Hvis du afholder et KGE modul på begge sider af årsskiftet, kan du vælge, om du vil tage en dag fra hvert år.

Aktivitetsnumerne for de enkelte moduler: 

Blødningsforstyrrelser:

Aktivitetsnummer for 2021 er 2021-0522.

Ukomplicerede Urinvejsinfektioner:

Aktivitetsnummer for 2021 er 2021-0523.

Komplicerede Urinvejsinfektioner:

Aktivitetsnummer for 2021 er 2021-.