0

Refusion for systematisk efteruddannelse

Refusionstakster

Hvis du er berettiget til refusion fra Fonden for Almen Praksis, gælder følgende takster for deltagelse i systematisk efteruddannelse (gælder også SGE):

 • Tabt arbejdsfortjeneste for en hel kursushverdag (hverdage kl. 8-18**): 4.500 kr.
 • Tabt arbejdsfortjeneste for en halv kursushverdag (hverdage kl. 8-18**): 2.250 kr.
 • Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, pr. godkendt kursusdag (inkl. weekend): max. 2.400 kr. for aktiviteter afholdt efter 1. januar 2018
 • Transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage:* max. 1.500 kr.

* For Lægedage gælder, at der kan refunderes op til 2.000 kr. i transport.

** For deltagelse i SGE-møder gives der tabt arbejdsfortjeneste frem til kl. 20 i hverdagen.

Læs mere i Vejledning for tilskudsberettiget efteruddannelse.

 

Sådan søger du refusion

Du søger refusion her. Husk at du skal logge på med dit private NemID.

Du finder aktiviteten nemmest ved at søge på det aktivitetsnummer du har fået oplyst. Alternativt kan du søge på kursustitlen eller startdatoen.

 

Ved deltagelse i Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse, SGE, skal du bruge følgende aktivitetsnumre:

SGE - Patienter med kroniske sygdomme og multimobiditet

 • Forløb afholdt i 2017: 2017-0321
 • Forløb afholdt i 2018: 2018-0008
 • Forløb afholdt med møder på begge sider af årsskiftet 2017/2018: søg én dag på 2017-0321 og én dag på 2018-0008

SGE - Den døende patient

 • Forløb afholdt i 2017: 2017-0322
 • Forløb afholdt i 2018: 2018-0009
 • Forløb afholdt med møder på begge sider af årsskiftet 2017/2018: du vælger selv hvilket af de to ovennævnte aktivitetsnumre du søger på, alt efter om du vil trække på dine tildelte dage til 2017 eller 2018.

SGE - Den ældre patient

 • Forløb afholdt i 2018: 2018-0631

SGE - Den tunge psykiatri i almen praksis

 • Forløb afholdt i 2018: 2018-0630

 OBS! Afholder I SGE-møderne privat/i klinikken, er det, ligesom ved afholdelse på konferencested, muligt at få dækket omkostninger til forplejning. Omkostningerne dækkes af den enkelte deltagers efteruddannelseskonto. Det betyder at hvis gruppen har én samlet regning, skal I dividere beløbet med antallet af deltagere. Du kan søge refusion for din andel af beløbet som en del af den postering i refusionssystemet der hedder ”Kursusafgift”. I tilfælde af stikprøve skal du indsende en kopi af kvitteringen for forplejning som dokumentation.