0

Refusion for systematisk efteruddannelse

Hvis du er berettiget til refusion fra Fonden for Almen Praksis, gælder følgende takster for deltagelse i systematisk efteruddannelse (gælder også SGE):

 • Tabt arbejdsfortjeneste for en hel kursushverdag (hverdage kl. 8-18**): 4.500 kr.
 • Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, pr. godkendt kursusdag (inkl. weekend): max. 2.400 kr. for aktiviteter afholdt efter 1. januar 2018
 • Transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage:* max. 1.500 kr.

* For Lægedage gælder, at der kan refunderes op til 2.000 kr. i transport.
** For deltagelse i SGE-møder gives der tabt arbejdsfortjeneste frem til kl. 20 i hverdagen.

Afholdes SGE-forløb privat, i klinik eller på kursussted kan der søges om refusion for deltagernes andel af udgiften. Ved delte udgifter skal facilitator udfylde underskrevet refusionsblanket med navn og emne på SGE-forløbet samt udgift pr. deltager. Deltagerne kan herefter ved ansøgning om refusion fra Fonden for Almen Praksis vedlægge blanketten med kopi af originalbilag. Refusionsblanket

Læs mere i Vejledning for tilskudsberettiget efteruddannelse.

Sådan søger du refusion
Du søger refusion her. Husk at du skal logge på med dit private NemID. Du finder aktiviteten nemmest ved at søge på det aktivitetsnummer du har fået oplyst. Alternativt kan du søge på kursustitlen eller startdatoen.

Ved deltagelse i Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse, SGE, skal du bruge følgende aktivitetsnumre:

SGE - Patienter med kroniske sygdomme og multimobiditet

 • Forløb afholdt med møder på begge sider af årsskiftet 2019/2020: søg én dag på 2019-0013 og én dag på 2020-0294
 • Forløb afholdt i 2020: 2020-0294

SGE - Den døende patient

 • Forløb afholdt med møder på begge sider af årsskiftet 2019/2020: du vælger selv, om du vil trække på dine midler fra 2019 (2019-0014) eller 2020 (2020-0291)
 • Forløb afholdt i 2020: 2020-0291

SGE - Den ældre patient

 • Forløb afholdt med møder på begge sider af årsskiftet 2019/2020: du vælger selv, om du vil trække på dine midler fra 2019 (2019-0015) eller 2020 (2020-0292)
 • Forløb afholdt i 2020: 2020-0292

SGE - Den tunge psykiatri i almen praksis

 • Forløb afholdt med møder på begge sider af årsskiftet 2019/2020: du vælger selv, om du vil trække på dine midler fra 2019 (2019-0012) eller 2020 (2020-0293)
 • Forløb afholdt i 2020: 2020-0293

SGE - Hverdagspsykiatri i almen praksis

 • Forløb afholdt med møder på begge sider af årsskiftet 2019/2020: du vælger selv, om du vil trække på dine midler fra 2019 (2019-0523) eller 2020 (2020-0082)
 • Forløb afholdt i 2020: 2020-0082

SGE - Den diagnostiske udfordring

 • Forløb afholdt med møder på begge sider af årsskiftet 2019/2020: du vælger selv, om du vil trække på dine midler fra 2019 (2019-0280) eller 2020 (2020-0290)
 • Forløb afholdt i 2020: 2020-0290

SGE - Svimmelhed 

 • Forløb afholdt i 2020: 2020-0288

SGE - Ledsmerter

 • Forløb afholdt i 2020: 2020-0544