0

Refusion for systematisk efteruddannelse

Hvis du er berettiget til refusion fra Fonden for Almen Praksis, gælder følgende takster for deltagelse i systematisk efteruddannelse (gælder også SGE):

  • Tabt arbejdsfortjeneste for en hel kursushverdag (hverdage kl. 8-18**): 4.500 kr.
  • Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, pr. godkendt kursusdag (inkl. weekend): max. 2.400 kr. for aktiviteter afholdt efter 1. januar 2021
  • Transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage:* max. 1.500 kr.

* For Lægedage gælder, at der kan refunderes op til 2.000 kr. i transport.
** For deltagelse i SGE-møder gives der tabt arbejdsfortjeneste frem til kl. 20 i hverdagen.

Afholdes SGE-forløb privat, i klinik eller på kursussted kan der søges om refusion for deltagernes andel af udgiften. Ved delte udgifter skal facilitator udfylde underskrevet refusionsblanket med navn og emne på SGE-forløbet samt udgift pr. deltager. Deltagerne skal herefter ved ansøgning om refusion fra Fonden for Almen Praksis vedlægge blanketten med kopi af originalbilag. Refusionsblanket

Læs mere i Vejledning for tilskudsberettiget efteruddannelse.

Sådan søger du refusion
Du søger refusion her. Husk at du skal logge på med dit private NemID. Du finder aktiviteten nemmest ved at søge på det aktivitetsnummer du har fået oplyst. Alternativt kan du søge på kursustitlen eller startdatoen.

Ved deltagelse i Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse, SGE, skal du bruge nedenstående aktivitetsnumre. Hvis du har afholdt et SGE forløb på begge sider af årsskiftet, kan du vælge, om du vil tage en dag fra hvert år.

SGE - Patienten med kroniske sygdomme og multimobiditet - aktivitetsnummer 2021-0203.

SGE - Den døende patient - aktivitetsnummer 2021-0197.

SGE - Den ældre patient - aktivitetsnummer 2021-0198.

SGE - Den tunge psykiatri i almen praksis - aktivitetsnummer 2021-0199.

SGE - Hverdagspsykiatri i almen praksis - aktivitetsnummer 2021-0200.

SGE - Den diagnostiske udfordring - aktivitetsnummer 2021-0201.

SGE - Patienten med svimmelhed - aktivitetsnummer 2021-0204.

SGE - Patienten med ledsmerter - aktivitetsnummer 2021-0202.

SGE - Patienten med hovedpine eller føleforstyrrelser - aktivitetsnummer 2021-0274.

SGE - Patienten med søvnforstyrrelser - aktivitetsnummer 2021-0544.

SGE - Faglig ledelse - aktivitetsnummer 2021-0546.