0

Søg tilskud til Lægedage

Som praktiserende læge kan du søge om tilskud fra Fonden for Almen Praksis for din deltagelse i Lægedage.
Det gør du via følgende LINK

Lægedage 2022

Anvend følgende aktivitetsnumre:

1 dags deltagelse: 2022-0562
2 dages deltagelse: 2022-0563
3 dages deltagelse: 2022-0564
4 dages deltagelse: 2022-0565
5 dages deltagelse: 2022-0566

For selvvalgt efteruddannelse: Efteruddannelseshonorar á kr. 4.000,-, kursusafgift á op til kr. 2.800,- og transportudgift max. kr. 2.000,-.

På Lægedage udbydes 2 kurser under systematisk efteruddannelse. Det er kun alment praktiserende læger, der kan deltage i kurserne. Tilskud til disse 2 kurser søges på aktivitetsnumrene:

Faglig Ledelse i almen praksis, onsdag d. 16. november: 2022 – 0572
Kroniske smerter, torsdag d. 17. november: 2022 – 0573

For systematisk efteruddannelse: Efteruddannelseshonorar á kr. 4.500,- (systematisk), kursusafgift á kr. 2.800,- samt transport op til maks. kr. 2.000,-.

Uddannelseslæger i fase 2 og 3
Tilskud kan søges ved at logge på www.laeger.dk/PLO/refusion. Her kan du også finde detaljerede oplysninger om tilskuddets størrelse og betingelser.

Du kan max. søge tilskud til 5 kursusdage og i øvrigt efter reglerne for Fonden for Almen Praksis. Godtgørelsesbeløbet for transport i forbindelse med deltagelse i Lægedage er max. kr. 2.000,-

NYT! Personalekurser – nu også med tilskud
Som noget nyt i år kan personalet også søge tilskud til Lægedage. Det er lægen, som søger tilskud, og pengene trækkes ikke fra lægens egen konto, da der er tale om særlige midler. Søg tilskud til personalet på de 5 aktivitetsnumre, alt efter hvor mange dages deltagelse:

1 dags deltagelse: 2022-0567
2 dages deltagelse: 2022-0568
3 dages deltagelse: 2022-0569
4 dages deltagelse: 2022-0570
5 dages deltagelse: 2022-0571

For praksispersonalet: Tabt arbejdsfortjeneste á 2.820 kr. + fuld dækning af kursusafgift (kr. 3.300,- pr. dag) + transportudgifter.