0

SE-dage i foråret 2018

Velkommen til 3 dage med systematisk efteruddannelse

Nu har du mulighed for at gennemføre din systematiske efteruddannelse på to arrangementer i Aarhus og Snekkersten. Her vil alle temaer i den systematiske efteruddannelse blive udbudt over et 3-dages forløb.

Du kan deltage 1, 2 eller alle 3 dage i de kurser, som er relevante for dig. Du kan også vælge mellem den klassiske kursusform eller en nyudviklet gruppebaseret.

I den klassiske kursusform for systematisk efteruddannelse kan der vælges mellem følgende temaer:

Børn og unge
Opdatering: Børn og unge
Den diagnostiske udfordring
Den døende patient
Den ældre patient
Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet
Den tunge psykiatri.

I den gruppebaserede form kan du melde dig personligt til et gruppebaseret forløb med en facilitator eller sammen med din DGE-gruppe. Gruppen skal bestå af min. 5 og max. 12 personer. Der vil arbejdes med drejebog, cases, ar­bejdsspørgsmål og videoklip med eksperter, som udtaler sig om det pågældende emne  og der tages bl.a. udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis. For at I som gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal én i gruppen have deltaget i facilitatorkurset.

Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE) tilbyder følgende temaer:

Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet;
Den ældre patient;
Den døende patient; og
Den tunge psykiatri.

Læs mere om Systematiske Efteruddannelsesdage og tilmeld dig i Aarhus den 24.-26. april 2018 eller i Snekkersteen 15.-17. maj 2018