0

Stillingsopslag - Lægefaglig uddannelseskonsulent til PLO-E

I forbindelse med OK18 er der blevet sat særligt fokus på efteruddannelse af såvel de praktiserende læger, som deres personale, indenfor KOL og Diabetes. Som den største udbyder af kurser til almen praksis har PLO Efteruddannelse en særlig forpligtigelse til at løfte denne opgave. Derfor søger vi nu en lægefaglig uddannelseskonsulent, der kan hjælpe til med at øge antallet af kurser og andre efteruddannelsesaktiviteter indenfor KOL og diabetes til såvel de praktiserende læger, som deres personale.

Vi lægger vægt på, at du har erfaring med efteruddannelse, samt at du har – eller kan skabe – kontakt til kursusledere og undervisere, som kan stå for den konkrete gennemførelse af vores kurser. Din rolle bliver således ikke selv, at skulle være kursusleder eller underviser. Vi lægger vægt på, at du som konsulent er aktiv praktiserende læge. Du vil blive ansat 4 timer ugentlig. Timerne kan du selv i vid udstrækning tilrettelægge som det passer ind i forhold til din praksis. Du skal dog være forberedt på, at der vil være en varierende arbejdsmængde. Det ugentlige antal timer vil i praksis derfor variere en del.

Hvem er vi
PLO Efteruddannelse blev etableret i 2013 og er en del af Praktiserende Lægers Organisation. Vi udbyder en lang række kurser i løbet af året til praktiserende læger og deres personale, samt står for en stor årlig konference, Lægedage, med ca. 3.000 deltagere fra almen praksis, samt tre uddannelsesdage for klinikpersonale med hver ca. 250 deltagere. Derudover er vi efteruddannelsessekretariat for Fonden for Almen Praksis, som udbetaler tilskud til lægerne, når de deltager i efteruddannelse. Stillingen som lægefaglig uddannelseskonsulent er tilknyttet PLO-Es kursusvirksomhed.

I sekretariatet er der, ud over efteruddannelseschefen, to AC’ere, en teamleder for fonden, otte kursus- og fondskoordinatorer samt tre studentermedhjælpere. Herudover har vi tilknyttet ti uddannelseskonsulenter (praktiserende læger og konsultationssygeplejersker). Du kan læse mere om vores afdeling på www.plo-e.dk.

Ansøgningsfrist
Stillingen skal besættes den 1. maj 2018. Ansøgning bedes sendt til efteruddannelseschef James Høpner på mail jah.plo@dadl.dk, senest fredag d. 6. april 2018 kl. 12.00. Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte James Høpner på mobil 27 10 00 14.

Har du spørgsmål til arbejdet som lægefaglig uddannelseskonsulent er du velkommen til at kontakte Pia Koefoed (pia.koefoed@dadlnet.dk) og Jette Elbrønd (j.elbroend@dadlnet.dk) – begge lægefaglige uddannelseskonsulenter i PLO-E.