0

Stort kompetenceløft af praksispersonale - En læge tæt på dig - gratis kurser

I 2018 afsatte den tidligere regering en pulje på 60 mio. kr. til et kompetenceløft af praksispersonalet i forbindelse med et oplæg om det nære sundhedsvæsen. Indsatsen kaldes: En læge tæt på dig.

Midlerne er afsat for perioden 2018-2021. Danske Regioner og Sundhedsministeriet har efterfølgende bedt PLO Efteruddannelse være ansvarlig for udviklingen og udbuddet af efteruddannelsesaktiviteterne under indsatsen.

Indsatsen er særlig målrettet tre områder:

- Styrkelse af praksispersonalets kompetencer i forhold patienter med psykiske lidelser

- Et generelt kompetenceløft af nye og mindre erfarne praksispersonaler

- Understøttelse af ny specialuddannelse i borgernær sygepleje.

Du kan læse mere om indsatsen i denne publikation.

PLO Efteruddannelse har i løbet af foråret iværksat et større udviklingsarbejde, som betyder at de første aktiviteter allerede vil blive udbudt i efteråret 2019. Tilmelding sker på www.plo-e.dk

Konkret vil der blive udbudt følgende aktiviteter til personale ansat i almen praksis frem til 2021:

Aktivitet Udbudsperiode Tilskudsmulighed
Kursus: Kom i gang med konsultationer med patienter, som har stress, depression eller angst – en opgave for praksispersonale.

20.-21. november, 2019 + 14. januar 2020 (København)

 

11. – 12. december, 2019 + 4. februar 2020 (Aalborg)

 

Herefter tre årlige kurser i 2020 og 2021

Fuld dækning for kursusudgift og transport, samt refusion for tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær.
Kursus: Psykiatri for sekretærer 3. september, 2019 (København) - Fuldtegnet Fuld dækning for kursusudgift og transport, samt refusion for tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær.
Kursus: Lær værktøjer til at opdage patienter med stress, angst og depression 6. november og 4. december, 2019 (Middelfart) – kun efterår 2019 Fuld dækning for kursusudgift og transport, samt refusion for tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær.
Kursus: Håndtering af patienter som har lettere psykiske lidelser og somatiske sygdomme – en opgave for praksispersonalet. To årlige kurser (øst og vest) i 2020 og 2021* Fuld dækning for kursusudgift og transport, samt refusion for tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær.
Overbygningsforløb til kurset om håndtering af patienter med lettere psykiske lidelser. Forventet varighed på 2-3 dage. Kurset vil omhandle kognitiv behandling fx GEB, samt hjælp til patienter med lettere psykiske lidelser som stress. To kurser hvert halve år (øst og vest) i 2020 og 2021* Fuld dækning for kursusudgift og transport, samt refusion for tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær.
Uddannelsesforløb om håndtering af patienter med kroniske lidelser, samt de hyppigste akutte lidelser i almen praksis. Forløbet vil være modulopdelt. Forventet samlet varighed på 5-10 dg. Målrettet praksispersonaler med begrænset erfaring. To årlige udbud af moduler (øst og vest) i 2020 og 2021* Fuld dækning for kursusudgift og transport, samt refusion for tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær.
Praksispersonalers deltagelse i specialuddannelse i borgernær sygepleje. - Dækning af tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær under uddannelsen.
Praktikophold i almen praksis for kommunale sygeplejerskers der deltager i specialuddannelse i borgernær sygepleje. -

Honorar pr. dag på 860,62 kr. Der kan søges refusion fra den 1. september 2019.

*Tilmeldingen åbner den 8. oktober 2019.

Refusion for tabt arbejdsfortjeneste og transportudgifter udbetales via Fonden for Almen Praksis (tidl. Efteruddannelsesfonden). Der søges på samme måde som ved refusion for lægernes egen efteruddannelse.

Spørgsmål vedrørende kurserne kan sendes til lsk.plo@dadl.dk. Spørgsmål vedrørende tilskudsmuligheder og udbetaling af refusion sendes til euf.plo@dadl.dk. Øvrige henvendelse vedrørende indsatsområdet; En læge tæt på dig, kan ske til kursuskoordinator Louise Skaarup på telefon 3544 8140 eller lsk.plo@dadl.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Efteruddannelseschef James Høpner 
Tlf. 3544 8448, jah.plo@dadl.dk