0

Stort kompetenceløft af praksispersonale - En læge tæt på dig - gratis kurser

I 2018 afsatte den tidligere regering en pulje på 60 mio. kr. til et kompetenceløft af praksispersonalet i forbindelse med et oplæg om det nære sundhedsvæsen. Indsatsen kaldes: En læge tæt på dig.

Midlerne er afsat for perioden 2018-2021. Danske Regioner og Sundhedsministeriet har efterfølgende bedt PLO Efteruddannelse være ansvarlig for udviklingen og udbuddet af efteruddannelsesaktiviteterne under indsatsen.

Indsatsen er særlig målrettet tre områder:

- Styrkelse af praksispersonalets kompetencer i forhold patienter med psykiske lidelser

- Et generelt kompetenceløft af nye og mindre erfarne praksispersonaler

- Understøttelse af ny specialuddannelse i borgernær sygepleje.

Du kan læse mere om indsatsen i denne publikation.

 

Styrkelse af praksispersonalets kompetencer i forhold til patienter med psykiske lidelser

  • Psykiatri for sekretærer
  • Kom i gang med konsultationer med patienter, som har stress, depression eller angst – en opgave for praksispersonale. Et generelt kompetenceløft af nye og mindre erfarne praksispersonaler
  • Håndtering af patienter, som både har lettere psykiske og somatiske sygdomme - en opgave for praksispersonale
  • Få redskaber til at hjælpe patienten med mentale problemer – Et kursus hvor du kommer i gang med kognitiv terapi og sundhedssamtaler
  • Hvordan håndteres patienter med psykoser i praksis? Hvordan kan du gøre en forskel for den "tungere" psykiatriske patient med flere kroniske lidelser?

Refusionsmulighed: Fuld dækning af kursusudgift og transport, samt tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær. Der opkræves ikke betaling ved tilmelding.

Aktivitet

Udbudsperiode

Psykiatri for sekretærer

25. august 2020, Haraldskær Sinatur Hotel & Konference, Vejle

Psykiatri for sekretærer

6. oktober 2020, IDA Conference, København

Demens i praksis

28. august 2020, Hindsgavl Slot, Middelfart

Kom i gang med konsultationer med patienter, som har stress, depression eller angst - en opgave for praksispersonale
(Internat + 1 opfølgningsdag, 3 moduler)

7.-8. september og 4. november 2020,
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus

Kom i gang med konsultationer med patienter, som har stress, depression eller angst - en opgave for praksispersonale
(Internat + 1 opfølgningsdag, 3 moduler)

7.-8. oktober og 1. december 2020,
Hotel Vejlefjord

Håndtering af patienter, som både har lettere psykiske og somatiske sygdomme - en opgave for praksispersonale
(4 moduler)

16. juni, 11. august, 15. september og 26. oktober 2020, IDA Conference, København

Håndtering af patienter, som både har lettere psykiske og somatiske sygdomme - en opgave for praksispersonale
(4 moduler)

1. september, 21. oktober, 11. november og 18. november 2020, Hindsgavl Slot, Middelfart

Få redskaber til at hjælpe patienten med mentale problemer – et kursus hvor du kommer i gang med kognitiv terapi
(Overbygningsforløb*: Internat + 1 opfølgningsdag, 3 moduler)

17.-18. juni og 13. august 2020, Comwell Borupgård, Snekkersten

Få redskaber til at hjælpe patienten med mentale problemer – et kursus hvor du kommer i gang med kognitiv terapi
(Overbygningsforløb*: Internat + 1 opfølgningsdag, 3 moduler)

8.-9. september og 7. oktober 2020, Odder Parkhotel

Hvordan håndteres patienter med psykoser i praksis? Hvordan kan du gøre en forskel for den "tungere" psykiatriske patient med flere kroniske lidelser?
(2 moduler)

1. september og 22. oktober 2020,
Scandic Kødbyen, København

Hvordan håndteres patienter med psykoser i praksis? Hvordan kan du gøre en forskel for den "tungere" psykiatriske patient med flere kroniske lidelser?
(2 moduler)

22. september og 12. november 2020, Comwell Aarhus

*Overbygningsforløb til kurset ”Håndtering af patienter, som både har lettere psykiske og somatiske sygdomme - en opgave for praksispersonale”
 

Et generelt kompetenceløft af nye og mindre erfarne praksispersonaler

  • Ny i almen praksis – kom godt og rigtigt i gang
  • Fagligt grundkursus i almen praksis – kom endnu bedre ind i arbejdet

Refusionsmulighed: Fuld dækning af kursusudgift og transport, samt tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær. Der opkræves ikke betaling ved tilmelding.

Aktivitet

Udbudsperiode

Ny i almen praksis - kom godt og rigtigt i gang
(2 moduler)

10. marts og 15. juni 2020,
Hindsgavl Slot, Middelfart

Fagligt grundkursus i almen praksis - kom endnu bedre ind i arbejdet (uddannelsesforløb)
(2x2 internater, 4 moduler)

19.-20. august og 22.-23. september 2020,
Kurhotel Skodsborg

Fagligt grundkursus i almen praksis - kom endnu bedre ind i arbejdet (uddannelsesforløb)
(2x2 internater, 4 moduler)

5.-6. oktober og 30.nov-1.dec 2020,
Hindsgavl Slot, Middelfart

Kursusudbuddet for 2021 bliver først annonceret i 2020.

 

Understøttelse af ny specialuddannelse i borgernær sygepleje

  • Praksispersonalers deltagelse i specialuddannelse i borgernær sygepleje

Refusionsmulighed: Tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær under uddannelsen.

  • Praktikophold i almen praksis for kommunale sygeplejersker, der deltager i specialuddannelse i borgernær sygepleje.

Refusionsmulighed: Tilskud på 860,62 kr. per dag.

Aktivitet

Tilskudsmulighed

Praksispersonalers deltagelse i specialuddannelse i borgernær sygepleje

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær under uddannelsen.

Praktikophold i almen praksis for kommunale sygeplejersker der deltager i specialuddannelse i borgernær sygepleje

Tilskud på 860,62 kr. per dag.

Refusionen/tilskuddet udbetales via Fonden for Almen Praksis. Der søges på samme måde som ved refusion for lægernes egen efteruddannelse.

Spørgsmål vedrørende tilskudsmuligheder og udbetaling af refusion sendes til euf.plo@dadl.dk.

Øvrige henvendelse vedrørende indsatsområdet; En læge tæt på dig, kan ske til kursuskoordinator Louise Skaarup på telefon 3544 8140 eller lsk.plo@dadl.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Efteruddannelseschef James Høpner 
Tlf. 3544 8448, jah.plo@dadl.dk