0

Stort kompetenceløft af praksispersonale - En læge tæt på dig - gratis kurser

I 2018 afsatte den tidligere regering en pulje på 60 mio. kr. til et kompetenceløft af praksispersonalet i forbindelse med et oplæg om det nære sundhedsvæsen. Indsatsen kaldes: En læge tæt på dig.

Midlerne er afsat for perioden 2018-2021. Danske Regioner og Sundhedsministeriet har efterfølgende bedt PLO Efteruddannelse være ansvarlig for udviklingen og udbuddet af efteruddannelsesaktiviteterne under indsatsen.

Indsatsen er særlig målrettet tre områder:

- Styrkelse af praksispersonalets kompetencer i forhold patienter med psykiske lidelser

- Et generelt kompetenceløft af nye og mindre erfarne praksispersonaler

- Understøttelse af ny specialuddannelse i borgernær sygepleje.

Du kan læse mere om indsatsen i denne publikation.

 

Styrkelse af praksispersonalets kompetencer i forhold til patienter med psykiske lidelser

 • Psykiatri for sekretærer
 • Demens i praksis
 • Patienter, som har stress, depression eller angst – en opgave for praksispersonale. Et generelt kompetenceløft af nye og mindre erfarne praksispersonaler
 • Patienter med lettere psykiske og somatiske sygdomme - en opgave for praksispersonale
 • Få redskaber til at hjælpe patienten med mentale problemer – Et kursus hvor du kommer i gang med kognitiv terapi og sundhedssamtaler
 • Patienter med psykoser og den "tungere" psykiatriske patient med flere kroniske lidelser

Refusionsmulighed: Fuld dækning af kursusudgift og transport, samt tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær. Der opkræves ikke betaling ved tilmelding.

Aktivitet

Udbudsperiode

Psykiatri for sekretærer

26. januar 2021 København

16. marts 2021 Vejle

13. april 2021 København

14. september 2021 Middelfart

12. oktober 2021 København

9. november 2021 Vejle

Demens i praksis

3. juni 2021 Børkop

Patienter, som har stress, depression eller angst - en opgave for praksispersonale
(Modul 1: Internat + modul 2: Dagsmøde)

9.-10. marts & 19. maj 2021 Aarhus

23.-24. marts & 2. juni 2021 Børkop

25.-26. august & 3. november 2021 Odense

22.-23. september & 30. november 2021 København

10.-11. november & 16. december 2021 København

Patienter med lettere psykiske og somatiske sygdomme - en opgave for praksispersonale
(4 moduler)

9. februar, 3. marts, 7. april & 4. maj 2021 Silkeborg

31. august, 29. september, 26. oktober & 30. november 2021 Helsingør

22. september, 14. oktober, 11. november & 7. december 2021 Middelfart

Få redskaber til at hjælpe patienten med mentale problemer – et kursus hvor du kommer i gang med kognitiv terapi
(Overbygningsforløb*: Internat + dagsmøde, 3 moduler)

18.-19. maj & 8. juni 2021 Helsingør

12.-13. oktober & 2. november 2021 Middelfart

Patienter med psykoser og den "tungere" psykiatriske patient med flere kroniske lidelser
(2 moduler)

2. marts & 18. maj 2021 Middelfart

21. september & 3. november 2021 Silkeborg

*Overbygningsforløb til kurset ”Håndtering af patienter, som både har lettere psykiske og somatiske sygdomme - en opgave for praksispersonale”
 

Et generelt kompetenceløft af nye og mindre erfarne praksispersonaler

 • Ny i almen praksis – kom godt og rigtigt i gang
 • Fagligt grundkursus i almen praksis – kom endnu bedre ind i arbejdet
 • Proceduredage

Refusionsmulighed: Fuld dækning af kursusudgift og transport, samt tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær. Der opkræves ikke betaling ved tilmelding.

Aktivitet

Udbudsperiode

Ny i almen praksis - kom godt og rigtigt i gang
(2 moduler)

2. februar & 11. marts 2021 København

12. oktober & 4. november 2021 Middelfart

Fagligt grundkursus i almen praksis - kom endnu bedre ind i arbejdet (uddannelsesforløb)
(2x2 internater, 4 moduler)

18.-19. januar & 18.-19. marts 2021 Skodsborg

12.-13. april & 27.-28. maj 2021 Vejle

27.-28. september & 11.-12. november 2021 Middelfart

Proceduredage

12.-13. april 2021 Middelfart

 

Understøttelse af ny specialuddannelse i borgernær sygepleje

 • Praksispersonalers deltagelse i specialuddannelse i borgernær sygepleje

Refusionsmulighed: Tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær under uddannelsen samt kursusgebyr.

 • Praktikophold i almen praksis for kommunale sygeplejersker, der deltager i specialuddannelse i borgernær sygepleje.

Refusionsmulighed: Tilskud på 860,62 kr. per dag.

Aktivitet

Tilskudsmulighed

Praksispersonalers deltagelse i specialuddannelse i borgernær sygepleje

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær under uddannelsen samt kursusgebyr.

Praktikophold i almen praksis for kommunale sygeplejersker der deltager i specialuddannelse i borgernær sygepleje

Tilskud på 860,62 kr. per dag.

Refusionen/tilskuddet udbetales via Fonden for Almen Praksis. For modtagelse af sygeplejerske i praktikophold søges der på samme måde som ved refusion for lægernes egen efteruddannelse. For eget personales fravær grundet optagelse på uddannelsen i borgernær sygepleje sendes faktura med navn på personene samt vedlagt kopi af optagelsesdokumentation til Fonden for Almen Praksis, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

Spørgsmål vedrørende tilskudsmuligheder og udbetaling af refusion sendes til euf.plo@dadl.dk.

Øvrige henvendelse vedrørende indsatsområdet; En læge tæt på dig, kan ske til kursuskoordinator Louise Skaarup på telefon 3544 8140 eller lsk.plo@dadl.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:
Efteruddannelseschef James Høpner 
Tlf. 3544 8448, jah.plo@dadl.dk