0

Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE)

PLO-E har udviklet et koncept, som giver dig mulighed for at tage din systematiske efteruddannelse i en gruppe sammen med dine kollegaer. Det kan f.eks. være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe. Gruppen skal bestå af min. 5 personer. Vi anbefaler, at gruppen består af 8-12 personer da det bidrager til en god gruppedynamik, og det er svært at facilitere en gruppe på mere end 12. Gruppen vil få tilsendt materiale som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip med eksperter, som udtaler sig om det pågældende emne. Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis. For at I som gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal én i gruppen have taget facilitator-uddannelse. Læs mere om kurset her.

PLO-E udvikler løbende nye SGE-forløb og udbyder i øjeblikket følgende temaer:

 • Den diagnostiske udfordring: Pris 3.000 kr. (4 moduler a 3 timer) 
 • Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet: Pris 3.000 kr.
  (4 moduler a 3 timer)
 • Den døende patient: Pris 1.500 kr. (2 moduler a 3 timer)
 • Den ældre patient: Pris 1.500 kr. (2 moduler a 3 timer)
 • Den tunge psykiatri i almen praksis: Pris 1.500 kr. (2 moduler a 3 timer)
 • Hverdagspsykiatri: Pris 3000 kr. (4 moduler a 3 timer)
 • Svimmelhed: Pris 1.500 kr. (2 moduler a 3 timer)
 • Hovedpine eller føleforstyrrelser: Pris 1.500 kr. (2 moduler a 3 timer)
 • Ledsmerter: Pris 1.500 kr. (2 moduler a 3 timer)
 • Søvnforstyrrelser: Pris 1.500 kr. (2 moduler a 3 timer) 
 • Faglig ledelse: Pris 1.500 kr. (2 moduler a 3 timer) 
 • Astma og allergier udkommer januar 2022 

Alle SGE forløb er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis for kursusafgift og tabt arbejdsfortjeneste. Læs mere deltaljeret om hvordan du søger refusion her.

OBS Tanken med systematisk efteruddannelse er, at du sørger for at komme igennem de forskellige temaer inden for en årrække. Hvis din efteruddannelsesgruppe vælger at gennemføre et SGE-forløb inden for et tema, som du allerede har gennemført som kursus, er det dog muligt for dig at deltage og samtidig trække på dine midler til systematisk efteruddannelse.

Mangler du en gruppe eller en facilitator?
Er du interesseret i at gennemføre et SGE-forløb, men mangler enten en facilitator eller en gruppe at gennemføre forløbet sammen med, kan du kontakte en efteruddannelsesvejleder i din region. Vejlederen kan hjælpe med at stille en facilitator til rådighed eller finde en gruppe som du kan deltage i eller være facilitator for. Du finder kontaktoplysninger på efteruddannelsesvejlederne HER.

Spørgsmål
Har I spørgsmål til praktiske forhold, tilmelding m.m. kontakt os på euf.plo@dadl.dk eller 3544 8498.

Lille film om SGE:

Tilmelding

Gruppens facilitator skal senest 14 dage inden forventet start, sende en mail til euf.plo@dadl.dk med informationer om:

 • Tema
 • Antal deltagere i forløbet
 • Forventet start- og slutdato for forløbet
 • Adresse hvortil materialet skal sendes.

Når PLO-E har oprettet gruppen, får facilitator tilsendt et tilmeldingslink. Dette skal straks videresendes til deltagerne i gruppen. Hver enkelt deltager følger det tilsendte link og betaler for sin deltagelse i forløbet. Facilitator får tilsendt materiale til gruppen.

Med eller uden konferencested
I kan vælge at afholde SGE-møderne i klinikken, privat eller på kursussted fx Comwell eller Scandic Hotel, som PLO-E har lavet en særaftale med. Se adresseliste og kontaktoplysninger på konferencestederne HER. Det er vigtigt ved bestilling af mødelokaler, at I oplyser om særaftale med Lægeforeningen/PLO Efteruddannelse samt at faktura skal udstedes til jer.