0

Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE)

PLO-E har udviklet et koncept som giver dig mulighed for at tage din systematiske efteruddannelse i en gruppe sammen med dine kollegaer. Det kan f.eks. være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe. Gruppen skal bestå af min. 5 personer. Vi anbefaler at gruppen består af 8-12 personer da det bidrager til en god gruppedynamik, og det er svært at facilitere en gruppe på mere end 12. Gruppen vil få tilsendt materiale som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip med eksperter som udtaler sig om det pågældende emne. Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis. For at I som gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal én i gruppen have deltaget i facilitatorkurset. Læs mere om kurset HER.

PLO-E udvikler løbende nye SGE-forløb og udbyder i øjeblikket forløb inden for følgende temaer:

  • Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet (4 moduler á 3 timer) - husk at det er muligt at tage forløbet fordelt over fx et år
  • Den døende patient (2 moduler á 3 timer)
  • Den ældre patient (2 moduler á 3 timer)
  • Den tunge psykiatri i almen praksis (2 moduler á 3 timer)

Priser og refusion fra Fonden for Almen Praksis
Pris ekskl. konferencested: 750 kr. pr. dag pr. deltager (for 2 moduler á hver 3 timer/heldagsarrangement).
Pris inkl. konferencested og forplejning: 1500 kr. pr. dag pr. deltager (for 2 moduler á hver 3 timer/heldagsarrangement).

SGE er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis. Læs mere om hvordan du søger refusion HER

OBS Tanken med systematisk efteruddannelse er at du sørger for at komme igennem de forskellige temaer inden for en årrække. Hvis din efteruddannelsesgruppe vælger at gennemføre et SGE-forløb inden for et tema som du allerede har gennemført som kursus, er det dog muligt for dig at deltage og samtidig trække på dine midler til systematisk efteruddannelse.

Mangler du en gruppe eller en facilitator?
Er du interesseret i at gennemføre et SGE-forløb, men mangler enten en facilitator eller en gruppe at gennemføre forløbet sammen med, kan du kontakte en efteruddannelsesvejleder i din region. Vejlederen kan hjælpe med at stille en facilitator til rådighed eller finde en gruppe som du kan deltage i eller være facilitator for. Du finder kontaktoplysninger på efteruddannelsesvejlederne HER.

Spørgsmål
Har I spørgsmål til praktiske forhold - opstart af et forløb, tilmelding m.m., kontakt kursuskoordinator Desiree Lundsteen på dea.plo@dadl.dk.

Ved andre spørgsmål til systematisk efteruddannelse og SGE, kontakt fondskoordinator Michelle Rommerdahl på mro.plo@dadl.dk.

Lille film om SGE:

Tilmelding

Gruppens facilitator skal senest en måned inden forventet start, sende en mail til kurser.plo@dadl.dk med informationer om:

  • Tema
  • Antal deltagere i forløbet
  • Forventet start- og slutdato for forløbet
  • Om gruppen ønsker at bestille med eller uden konferencested.

Når PLO-E har oprettet gruppen, får facilitator tilsendt et tilmeldingslink. Dette skal straks videresendes til deltagerne i gruppen. Hver enkelt deltager følger det tilsendte link og betaler for sin deltagelse i forløbet. Facilitator får tilsendt materiale til gruppen.

Med eller uden konferencested
I kan vælge at afholde SGE-møderne i klinikken/privat eller på et Comwell eller Scandic Hotel, som PLO-E har lavet en aftale med. Se adresseliste og kontaktoplysninger på konferencestederne HER. Det er vigtigt at I ved bestilling af mødelokaler på et af de nævnte konferencesteder, oplyser at det er et SGE-forløb, og at regningen skal stiles til PLO Efteruddannelse.

Afholder I SGE-møderne på et af konferencestederne, vil I kunne vælge mellem enten heldagsarrangement eller moduler á 3 timer. Forplejningen svarer til antallet af timer og tidspunkt på dagen hvor mødet bliver afholdt, og er aftalt som en fast pakke med stederne. I vil hos dem, kunne få oplyst hvad pakken indeholder, som er svarende til jeres booking. Bliver der bestilt mere end hvad pakken indeholder vil det være for egen regning og det ekstra skal afregnes direkte med stedet.