0

Tilskud for systematisk efteruddannelse

Hvis du er berettiget til tilskud fra Fonden for Almen Praksis, gælder følgende takster for deltagelse i systematisk efteruddannelse (samme takster gælder for SGE):

  • Efteruddannelseshonorar for en hel kursushverdag (hverdage kl. 8-20**): 4.500 kr.
  • Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, pr. godkendt kursusdag (inkl. weekend): op til 2.800 kr. for aktiviteter afholdt efter 1. januar 2022
  • Transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage:* max. 1.500 kr.

* For Lægedage gælder, at der kan refunderes op til 2.000 kr. i transport.
** For deltagelse i SGE-møder gives der efteruddannelseshonorar frem til kl. 20 i hverdagen.

Afholdes SGE-forløb privat, i klinik eller på kursussted kan der søges om tilskud for deltagernes andel af udgiften. Ved delte udgifter skal facilitator udfylde underskrevet tilskudssblanket med navn og emne på SGE-forløbet samt udgift pr. deltager. Deltagerne skal herefter ved ansøgning om tilskud fra Fonden for Almen Praksis vedlægge blanketten med kopi af originalbilag. Tilskudsblanket 

Læs mere i Vejledning for tilskudsberettiget efteruddannelse.

Sådan søger du tilskud
Du søger tilskud her. Husk at du skal logge på med dit private NemID. Nedenfor kan du se aktivitetsnumrene for 2022. Alternativt kan du søge på kursustitlen, fx 'SGE - Astma og allergier'

Ved deltagelse i et SGE-forløb skal du bruge nedenstående aktivitetsnumre. Hvis du har afholdt et SGE-forløb på begge sider af årsskiftet, kan du vælge, om du vil tage en dag fra hvert år.

Aktivitetsnumre for 2022

2022-0490 SGE - Astma og allergier 

2022-0321 SGE - Den tunge psykiatri i almen praksis 

2022-0318 SGE - Den diagnostiske udfordring 

2022-0319 SGE - Den ældre patient 

2022-0320 SGE - Den døende patient 

2022-0322 SGE - Faglig ledelse 

2022-0328 SGE - Hverdagspsykiatri i almen praksis 

2022-0323 SGE - Patienten med hovedpine eller føleforstyrrelser

2022-0324 SGE - Patienten med ledsmerter

2022-0326 SGE - Patienten med svimmelhed 

2022-0327 SGE - Patienten med søvnforstyrrelser