0

Tilskud til DGE-moduler

Hvis du er berettiget til tilskud fra Fonden for Almen Praksis, gælder følgende takster for deltagelse i selvvalgt efteruddannelse (inkl. DGE):

  • Efteruddannelseshonorar for en halv kursushverdag (hverdage kl. 8-20): 2.000 kr.
  • Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, pr. godkendt kursusdag (inkl. weekend): max. 2.800 kr. for aktiviteter afholdt efter 1. januar 2022.
  • Transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage: max. 1.500 kr.

Du kan søge om tilskud, efter modulet har været afholdt.

Afholdes DGE-modulet privat, i klinik eller på kursussted kan der søges om tilskud for deltagernes andel af udgiften. Ved delte udgifter skal facilitator udfylde og underskrive tilskudsblanket med navn og emne på DGE-modulet samt udgift pr. deltager. Deltagerne skal herefter ved ansøgning om tilskud fra Fonden for Almen Praksis vedlægge blanketten samt kopi af originalbilag. Tilskudsblanket

Læs mere i Vejledning for tilskudsberettiget efteruddannelse.

Sådan søger du tilskud
Du søger tilskud her. Du skal logge på med dit private NemID. Ved deltagelse i Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) skal du bruge nedenstående aktivitetsnumre. 

ADHD - aktivitetsnummer 2022-0338.

Allergi - aktivitetsnummer 2022-0293.

Antibiotika - aktivitetsnummer 2022-0294.

Anæmi hos ældre - aktivitetsnummer 2022-0295.

Blødningsforstyrrelser - aktivitetsnummer 2022-0296.

Diabetes i almen praksis - aktivitetsnummer  2022-0297.

Hjerteinsufficiens aktivitetsnummer - 2022-0298.

Inflammatorisk tarmsygdom - aktivitetsnummer 2022-0299.

Neurologi - aktivitetsnummer 2022-0300.

Pædiatri - aktivitetsnummer 2022-0301.

Spiseforstyrrelser - aktivitetsnummer 2022-0302.

Thyreoideasygdomme - aktivitetsnummer 2022-0303.