0

Tilskud til KGE-moduler

Forudsætning for efteruddannelseshonorar for alle 3 dele er, at jeres handleplan indsendes til euf.plo@dadl.dk efter endt kursus. Tilskud til personale går fra puljemidler (En Læge Tæt På Dig). Tilskud til læger går fra egne selvvalgte midler. Vikarer uden konto i fonden kan ikke få tilskud.

Hvis du er berettiget til tilskud fra Fonden for Almen Praksis, gælder følgende takster for deltagelse i selvvalgt efteruddannelse (gælder også KGE):

Efteruddannelseshonorar for en hel kursushverdag (hverdage kl. 8-20): 4.000 kr.
Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, pr. godkendt kursusdag (inkl. weekend): op til 2.800 kr. for aktiviteter afholdt efter 1. januar 2022.
Transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage: max. 1.500 kr.

Du kan først søge om tilskud, efter modulet har været afholdt.

Afholdes KGE-modulet privat, i klinik eller på kursussted kan der søges om tilskud for deltagernes andel af udgiften. Ved delte udgifter skal facilitator udfylde underskrevet tilskudsblanket med navn og emne på KGE-modulet samt udgift pr. deltager. Deltagerne skal herefter ved ansøgning om tilskud fra Fonden for Almen Praksis vedlægge blanketten med kopi af originalbilag. Tilskudsblanketten bliver sendt til facilitator, men kan også findes her

Læs mere i Vejledning for tilskudsberettiget efteruddannelse.

Sådan søger du tilskud
Du søger tilskud her. Husk at du skal logge på med dit private NemID. Ved deltagelse i Klinik Gruppebaseret Efteruddannelse, KGE, skal du bruge nedenstående aktivitetsnumre. Hvis du afholder et KGE modul på begge sider af årsskiftet, kan du vælge, om du vil tage en dag fra hvert år.

Aktivitetsnumerne for de enkelte moduler: 

ADHD:

Aktivitetsnummer for 2022 er for læger 2022-0339
Aktivitetsnummer for 2022 er for praksispersonale 2022-0361

Blødningsforstyrrelser:

Aktivitetsnummer for 2022 er for læger 2022-0304.
Aktivitetsnummer for 2022 er for praksispersonale 2022-0305.

Ukomplicerede Urinvejsinfektioner:

Aktivitetsnummer for 2022 er for læger 2022-0308.
Aktivitetsnummer for 2022 er for praksispersonale 2022-0309.

Komplicerede Urinvejsinfektioner:

Aktivitetsnummer for 2022 er for læger 2022-0306
Aktivitetsnummer for 2022 er for praksispersonale 2022-0307.

Hypertension:

Aktivitetsnummer for 2022 er for læger 2022-0574
Aktivitetsnummer for 2022 er for praksispersonale 2022-0607