0

Tilskud til kurser til praksispersonale

En læge tæt på dig

Fra 2022 udvides udbuddet af refusionsberettigede kurser for praksispersonale godkendt under indsatsområdet "En læge tæt på dig". Kurserne er valgt ud fra, at de kvalificerer personalet til at kunne overtage opgaver fra lægen og dermed aflaste lægen.

Husk - det er lægen, der søger om tilskuddet via fondssystemet. Pengene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler.

Praksispersonale, der er ansat min. 20 timer pr. uge, kan få refusion for tabt arbejdsfortjeneste (kr. 2.820,00/dag) i det antal dage kurset varer, fuld kursusafgift samt transportudgifter.

 

Indsats i OK18 på områderne KOL og diabetes

Det er lægen, der søger om tilskuddet via refusionssystemet. Pengene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler.

Vær opmærksom på, at der på KOL kurser også kan undervises i spirometri uden at dette klassificerer det som et spirometrikursus.

Midlerne udløber ved udgangen af 2021 samtidig med OK18.

 

Særlig lungesatsning - spirometri

I perioden 2019-2022 udbydes en række kurser i spirometri, som også er refusionsberettigede, hvad angår kursusafgift og transport.

For praksispersonale betyder det, at lægen kan få refusion for én dags kursus svarende til kursusgebyr på 3100 kr. og op til 1500 kr. for transport. For fælleskurser gælder det, at der gives refusion for kursusgebyret på 7500 kr. og op til 3000 for transport.

Kurserne i spirometri er en ekstraordinær indsats, og derfor kan praksispersonalet få tilskud til ét kursus, udover den dag, der er sat af til KOL eller diabetes. Bemærk at der ikke gives refusion for tabt arbejdsfortjeneste på spirometrikurser, som der gør på KOL og diabetes kurser.

Det er lægen, der søger om tilskuddet via refusionssystemet. Pengene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler.

Bemærk, at der skal søges refusion senest 31. december 2022, da midlerne ophører ved denne skæringsdato.

Vær opmærksom på, at der på KOL kurser også kan undervises i spirometri uden at dette klassificerer det som et spirometrikursus.

 

Der gives også tilskud (kr. 860,62/dag) for at have en kommunal sygeplejerske i praktik i klinikken, hvis praktikken er en del af specialuddannelsen i borgernær sygepleje.

Ligeledes kan der søges refusion for kursusafgift samt tabt arbejdsfortjeneste for skoleophold for klinikkens eget personale, hvis én af jeres sygeplejersker deltager i specialuddannelsen i borgernær sygepleje.

 

Læs mere om hvor og hvornår kurserne udbydes på: Personalekurser

Guide til ansøgning om refusion - se her.

Du kan læse vejledningen om tilskudsberretiget efteruddannelse her.