0

Tilskud til SGE-forløb

Hvis du er berettiget til tilskud fra Fonden for Almen Praksis, gælder følgende takster for deltagelse i SGE-forløb:

  • Efteruddannelseshonorar for en hel kursushverdag (hverdage kl. 8-20): 4.500 kr.
  • Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, pr. godkendt kursusdag (inkl. weekender): op til 2.800 kr. 
  • Transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage: max. 1.500 kr.

Du kan søge om tilskud, efter forløbet har været afholdt.

Hvis I har delte udgifter i forbindelse med afholdelse af SGE-forløbet, skal der ved ansøgning om tilskud, udfyldes en særlig tilskudsblanket. Facilitator skal udfylde blanketten, underskrive den og sende en kopi med bilag til alle deltagere. Hvis I bliver udtaget til stikprøvekontrol, skal I hver især vedhæfte denne blanket og bilagene. Blanketten fremsendes til facilitator ved bestilling af SGE-forløb.

Læs mere i Vejledning for tilskudsberettiget efteruddannelse

Sådan søger du tilskud
Du søger tilskud her. Du skal logge på med dit private NemID eller MitID. Ved deltagelse i et SGE-forløb skal du bruge nedenstående aktivitetsnumre. Hvis du afholder et SGE på begge sider af årsskiftet, kan du vælge, om du vil tage en  systematisk dag fra hvert år eller begge dage i samme år.

Aktivitetsnumre for 2022

2022-0490 SGE - Astma og allergier 

2022-0321 SGE - Den tunge psykiatri i almen praksis 

2022-0318 SGE - Den diagnostiske udfordring 

2022-0319 SGE - Den ældre patient 

2022-0320 SGE - Den døende patient 

2022-0322 SGE - Faglig ledelse 

2022-0328 SGE - Hverdagspsykiatri i almen praksis 

2022-0323 SGE - Patienten med hovedpine eller føleforstyrrelser

2022-0324 SGE - Patienten med ledsmerter

2022-0326 SGE - Patienten med svimmelhed 

2022-0327 SGE - Patienten med søvnforstyrrelser