0

Tilskud/refusion til KGE-moduler

Refusion til personale tages fra puljemidler (En Læge Tæt På Dig) og trækkes dermed ikke fra lægens konto.
Tilskud til læger tages fra egne selvvalgte midler. Vikarer uden konto i fonden kan ikke få tilskud.

Hvis du er berettiget til tilskud fra Fonden for Almen Praksis, gælder følgende takster for deltagelse i et KGE-modul:

  • Efteruddannelseshonorar for en hel kursushverdag (hverdage kl. 8-20): 4.000 kr.
  • Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, pr. godkendt kursusdag (inkl. weekend): op til 2.800 kr. 
  • Transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage: max. 1.500 kr.

Refusion for praksispersonale:

  • Tabt arbejdsfortjeneste: 2.820 kr.
  • Kursusgebyr: 750 kr.
  • Transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage: max 1.500 kr.

Du kan søge om tilskud/refusion, efter modulet har været afholdt.

Hvis I har delte udgifter i forbindelse med afholdelse af KGE-modulet, skal der ved ansøgning om tilskud, udfyldes en særlig tilskudsblanket. Facilitator skal udfylde blanketten, underskrive den og sende en kopi med bilag til alle deltagere. Hvis I bliver udtaget til stikprøvekontrol, skal I hver især vedhæfte denne blanket og bilagene. Blanketten fremsendes til facilitator ved bestilling af KGE-modul.

Læs mere i Vejledning for tilskudsberettiget efteruddannelse.

Sådan søger du tilskud
Du søger tilskud her. Du skal logge på med dit private NemID eller MitID. Ved deltagelse i et KGE-modul skal du bruge nedenstående aktivitetsnumre. Hvis du afholder et KGE modul på begge sider af årsskiftet, kan du vælge, om du vil tage en dag fra hvert år.

ADHD:
2022-0339 - For læger 
2022-0361 - For praksispersonale 

Blødningsforstyrrelser:
2022-0304 - For læger 
2022-0305 - For praksispersonale 

Ukomplicerede Urinvejsinfektioner:
2022-0308 - For læger 
2022-0309 - For praksispersonale 

Komplicerede Urinvejsinfektioner:
2022-0306 - For læger 
2022-0307 - For praksispersonale

Hypertension:
2022-0574 - For læger
2022-0607 - For praksispersonale 

Thyreoideasygdomme:
2022-0615 - For læger
2022-0616 - For praksispersonale